37. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 29. listopada 2021. na 37. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Markusa Zahrnhofera za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva MERKUR OSIGURANJE d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 08937835435, za mandatno razdoblje u trajanju od 1. siječnja 2022. do 1. ožujka 2023. godine
  4. Rješenje kojim se društvu Marshaly Insurance Associated d.o.o., Radnička cesta 30, Zagreb, OIB: 53015164701 ukida dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 21. lipnja 2007. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 453-02/07-37/52, URBROJ: 326-112-07-3
  5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za dr. sc. Darka Horvatina za obavljanje funkcije člana uprave HRVATSKO MIROVINSKO INVESTICIJSKO DRUŠTVO društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Bakačeva 5, OIB: 07229900031, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina počevši od 16. svibnja 2022. godine
  6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Darjana Dasena Radičevića za obavljanje funkcije člana uprave HRVATSKO MIROVINSKO INVESTICIJSKO DRUŠTVO društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Bakačeva 5, OIB: 07229900031, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje od 16. prosinca 2021. godine
  7. Rješenje kojim se društvu ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 49659289650, za račun ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A, OIB: 29597039090, ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, OIB: 37688683890, Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883, Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, OIB: 41044110075, ERSTE ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND, OIB: 52159097038, NESTLÉ ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND, OIB: 07471714267, POLICIJSKI ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND, OIB: 98807393820, POŠTA ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND, OIB: 55713563137, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, OIB: 66669628743
  8. Rješenje kojim se društvu SKDD-CCP Smart Clear d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, daje odobrenje za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane u skladu s člancima 14. i 17. Uredbe (EU) br. 648/2012, u odnosu na poravnanje transakcija prenosivim vrijednosnim papirima iz točke 87. podtočaka a) i b) članka 3. Zakona o tržištu kapitala koje se izvršavaju na uređenom tržištu i multilateralnoj trgovinskoj platformi kojima upravlja Zagrebačka burza d.d, Zagreb, Ivana Lučića 2a; Stjepku Čičku iz Zagreba, Kuševačka 4, OIB: 66112402808, daje prethodna suglasnost za imenovanje članom uprave Društva u skladu s člankom 573. stavkom 1., u vezi s člankom 550. stavkom 5. Zakona o tržištu kapitala, s mandatom zatraženim u zahtjevu Društva u skladu s Odlukom Nadzornog odbora Društva od 22. prosinca 2017., a koji ističe 22. prosinca 2022. godine i suglasnost za imenovanje članom uprave u Društvu, povezanom društvu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u skladu s člankom 632. stavkom 2. Zakona o tržištu kapitala, a s obzirom da je članovima uprave SKDD-a tek iznimno dozvoljeno istovremeno obnašanje funkcije člana uprave u drugim trgovačkim društvima, i to uz prethodnu suglasnost Hanfe; a Dori Matošić iz Zagreba, Lašćinska cesta 86, OIB; 70654228139, daje se prethodna suglasnost za imenovanje članicom uprave Društva u skladu s člankom 573. stavkom 1., u vezi s člankom 550. stavkom 5. Zakona o tržištu kapitala, s mandatom zatraženim u zahtjevu Društva u skladu s Odlukom Nadzornog odbora Društva od 22. prosinca 2017., a koji ističe 8. ožujka 2023. godine i suglasnost za imenovanje članicom uprave u Društvu, povezanom društvu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Henizelova 62a, u skladu s člankom 632. stavkom 2. Zakona o tržištu kapitala, a s obzirom da je članovima uprave SKDD-a tek iznimno dozvoljeno istovremeno obnašanje funkcije člana uprave u drugim trgovačkim društvima, i to uz prethodnu suglasnost Hanfe
  9. Rješenje kojim sustav poravnanja kojim upravlja društvo SKDD-CCP Smart Clear d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, ispunjava uvjete iz članka 3. točke 1. podtočaka 1. do 5. Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata