36. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 20. listopada 2021. na 36. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Rješenje kojim se Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za promjenu glavnog UCITS fonda napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Raiffeisen Global Equity, na način da umjesto fonda Raiffeisen Global Equity kojim upravlja društvo Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija, glavnim fondom postaje Raiffeisen Sustainable Equity pod upravljanjem istog društva Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H; te se Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Raiffeisen Global Equity
 2. Rješenje kojim se nalaže investicijskom društvu Credos d.o.o., Nemčićeva 7, Zagreb, OIB: 21667415955 da dostavi dokaz da uprava društva Turbo Trading Limited, Pot 615/304, Rock Terrace Building, Kumul Highway, PortVila, Vanuatu, koje je registrirano kao međunarodna kompanija pri Vanuatu Financial Services Commission pod registracijskim brojem 14574 ima fizičku prisutnost u državi Vanuatu ili da prekine s tim društvom korespondentni odnos do 31. prosinca 2021.
 3. Rješenje kojim se Marti Matić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju Loyal montem, obrt za zastupanje u osiguranju, Marta Matić, Zagreb, Tijardovićeva ulica 32, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 4. Rješenje kojim se preddruštvu MARMIS Croatia d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 5. Rješenje kojim se Dragici Stubičar, suvlasnici obrta za zastupanje u osiguranju NIKOLA, obrt za zastupanje u osiguranju, Nikola Stubičar i Dragica Stubičar, Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 7, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 6. Rješenje kojim se Renati Kovačević daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 7. Uputa za popunjavanje nadzornog izvještaja za središnje druge ugovorne strane: Obrazac AK-SDUS
 8. Uputa za popunjavanje izvještaja o kapitalnim zahtjevima središnjeg depozitorija vrijednosnih papira - Obrazac AK-SDVP
 9. Odluka o načinu i vrsti datoteka u kojima se dostavljaju podaci o kojima druga središnja ugovorna strana vodi evidencije sukladno člancima 12. do 16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne strane
 10. Tehnička uputa za izradu i dostavu nadzornih izvještaja, financijskih izvještaja i obavijesti središnjih drugih ugovornih strana
 11. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih financijskih izvještaja i financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine, izvještaja o periodičkim i statističkim podacima i izvještaja o ispunjavanju kapitalnih zahtjeva središnjeg depozitorija vrijednosnih papira