36. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 27. kolovoza 2020. na 36. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda
 4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
 6. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi
 7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
 8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
 9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
 10. Rješenje kojim se Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje Raiffeisen Sustainable Mix napajajućim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila Fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za Fond, i to društva Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535
 11. Rješenje kojim se Edvardu Ribariću, osnivaču obrta za brokerske poslove u osiguranju ADRIA TRADE RISK, obrt za brokerske poslove u osiguranju, Edvard Ribarić, Zagreb, Dugoselska 12, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 12. Rješenje kojim se Miji Diraka Vlačić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju EURO INVEST, obrt za zastupanje u osiguranju, Mia Diraka Vlačić, Pula, Kochova 7, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 13. Rješenje kojim je društvu Kod Sigurnosti d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, Istarska 30, OIB: 75923117474, dana 14. ožujka 2020. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 15. ožujka 2007. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/07-37/28, URBROJ: 326-112-07-2
 14. Rješenje kojim je Darku Čolakoviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CRO Chole, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Darko Čolaković, Vinkovci, Vladimira Nazora 13, dana 30. lipnja 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 14. prosinca 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I-453-06/06-03/127
 15. Rješenje kojim je Ivi Sulji, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Agencija-Oskar, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Ivo Sulje, Šibenik, Bana J. Jelačića 72, dana 30. lipnja 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 17. veljače 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/17-01/16, URBROJ: 326-01-660-663-17-2