35. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 14. listopada 2021. na 35. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se društvu PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, izdaje odobrenje za promjenu depozitara za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem navedenog društva: PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B i PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorije C na način da poslove depozitara za predmetne fondove, počevši od 1. prosinca 2021. godine, obavlja ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 26, OIB: 17448125754, za izdvajanje administrativno-tehničkih poslova razmjene mape dokumenata za klijente društva na pružatelja usluge društvo HP – Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb, OIB: 87311810356
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Susanne Riess za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33/a, Zagreb, OIB: 10931821267, za mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine, počevši sa 7. prosinca 2021. godine
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Andreasa Senjaka za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33/a, Zagreb, OIB: 10931821267, za mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine, počevši sa 7. prosinca 2021. godine
  5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za dr. Brigitte Feldhofer za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33/a, Zagreb, OIB: 10931821267, za mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine, počevši sa 7. prosinca 2021. godine
  6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za mag. Geralda Haslera za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33/a, Zagreb, OIB: 10931821267, za mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine, počevši sa 7. prosinca 2021. godine
  7. Rješenje kojim se Renati Videc Juriša, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju Initium, obrt za zastupanje u osiguranju, Renata Videc Juriša, Zagreb, Omiška 20, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja