33. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 29. kolovoza 2019. na 33. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a
  3. Rješenje kojim se utvrđuje prestanak uvjeta zbog kojih je 1. ožujka 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 976-04/18-01/12, URBROJ: 326-01-770-771-18-2, izrečena mjera privremene obustave trgovanja dionicama društva ŽITNJAK d.d., Zagreb, Marijana Čavića 8, burzovne oznake ZTNJ, uvrštenim na uređenom tržištu; te se nalaže Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, prekinuti privremenu obustavu trgovanja i na uređenom tržištu omogućiti nastavak trgovanja dionicama Društva s početkom trgovinskog dana 2. rujna 2019. godine
  4. Rješenje kojim se obustavlja postupak pokrenut povodom zahtjeva društva EUNEX-C d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Ulica Stanka Vraza 25, OIB: 89066913709, za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Zagrebačka burza d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611
  5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Evu Horvat za obavljanje funkcije članice uprave Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Zagreb, Petrinjska 59, OIB: 14148900600, na novi mandat u trajanju od 4 (četiri) godine i to od 22. listopada 2019. do 22. listopada 2023. godine
  6. Rješenje kojim se preddruštvu SVI RIZICI društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Martićeva 15, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim se Kristini Jurić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju TRIO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, KRISTINA JURIĆ, RIJEKA, JOŽE GABROVŠEKA 17, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  8. Rješenje kojim je društvu Raiffeisen bonus, društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, Radnička cesta 43, OIB: 52602142706, dana 2. kolovoza 2019. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja izdana 15.srpnja 2010. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: KLASA: UP/I-453-02/10-37/28, URBROJ: 326-112-10-2
  9. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo CENTAR FAKTOR d.o.o., Zagreb, Radnička 39, OIB: 69566160187, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 10. travnja 2019. (KLASA: UP/I 973-07/18-01/01; URBROJ: 326-01-50-52-19-60); te se okončava postupak neposrednog nadzora nad poslovanjem Društva