32. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 16. srpnja 2020. na 32. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad, organizacijskim zahtjevima i nadzornim izvještajima pružatelja usluga dostave podataka
  2. Pravilnik o prijavljivanju mogućih ili stvarnih kršenja uredbe (EU) 2015/2365
  3. Rješenje kojim se društvu VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, OIB: 66669628743, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem 830.019 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 83.001.900,00 kuna
  4. Rješenje kojim se izdaje suglasnost društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva; i suglasnost Krešimiru Kukecu i Dinku Novoselcu za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu i to svakom u visini od 50% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  5. Rješenje kojim se obustavlja postupak pokrenut povodom zahtjeva Tomislava Šerića i Ivana Meštrovića za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Dežmanova 5, OIB: 10637066676
  6. Rješenje kojim se preddruštvu Mlakar for life jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, Trnjanska cesta 37/2, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim se društvu Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo, dioničko društvo u osnivanju (dalje: Društvo) izdaje odobrenje za rad i to za obavljanje poslova:- isplate mirovina u okviru obveznog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima Društva na temelju individualne kapitalizirane štednje člana obveznog mirovinskog fonda, - isplate mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima Društva na temelju individualne kapitalizirane štednje člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda, - isplate mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima Društva na temelju individualne kapitalizirane štednje člana zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda, i - isplate mirovina na temelju izravnih jednokratnih uplata osoba u Društvo.1.1. Društvo može obavljati i druge poslove vezano za poslove mirovinskog osiguranja uz prethodno odobrenje ili suglasnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. 2. Renati Gecan Milek iz Zagreba, Županova ulica 14, OIB: 20107642936, izdaje se odobrenje za obavljanje funkcije članice uprave Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva, dioničkog društva u osnivanju, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje teći od dana donošenja ovog rješenja. 3. Blaženki Križanac iz Zagreba, Vrtlarska 6, OIB: 27745675986, izdaje se odobrenje za obavljanje funkcije članice uprave Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva, dioničkog društva u osnivanju, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje teći od dana donošenja ovog rješenja
  8. Rješenje kojim se obustavlja postupak pokrenut povodom zahtjeva Nadzornog odbora Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva, dioničkog društva u osnivanju, za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije članice uprave navedenog društva Moniki Brzović iz Velike Mlake, Mateja Basarovića 14, OIB: 18432740077