32. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 22. kolovoza 2019. na 32. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane
  2. Uputa za popunjavanje nadzornih izvještaja za središnje druge ugovorne strane: obrasci RPN-SDUS, UK-SDUS, TEST-SDUS i LI-SDUS
  3. Uputa za popunjavanje nadzornog izvještaja za središnje druge ugovorne strane: Obrazac AK-SDUS
  4. Odluka o obvezi primjene Smjernica o izvješćivanju o internaliziranim namirama u skladu s člankom 9. CSDR-a (ESMA 70-151-367)
  5. Rješenje kojim je Ivici Vedrišu, vlasniku obrta za zastupanje u osiguranju AZ VEDRIŠ, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Ivica Vedriš, Kalinovac, Grgura Karlovčana 16, dana 26. ožujka 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 21. listopada 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/131, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
  6. Rješenje kojim je Martini Palac, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju NEFIL PLUS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. MARTINA PALAC, ZAGREB, VII. RAVNICE 10 , dana 15. lipnja 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 26. rujna 2014. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/14-37/57, URBROJ: 326-663-14-2
  7. Rješenje kojim je društvu Carefree društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Perjavica 74 A, OIB: 39314111192, dana 23. travnja 2019. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 9. svibnja 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/18-01/59, URBROJ: 326-01-660-663-18-4
  8. Rješenje kojim se PBZ Invest d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, OIB: 73073960573, izdaje odobrenje za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ E-START, otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom PBZ Euro Short Term Bond
  9. Rješenje kojim se PLATINUM INVEST d.o.o. za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, sa sjedištem u Zagrebu, Ignjata Đorđića 8, OIB: 85233080106, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta Platinum Blue Chip, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom i promjene obveznog sadržaja pravila Fonda
  10. Rješenje kojim se PLATINUM INVEST d.o.o. za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, sa sjedištem u Zagrebu, Ignjata Đorđića 8, OIB: 85233080106, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta Platinum Global Opportunity, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom i promjene obveznog sadržaja pravila Fonda