31. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 10. srpnja 2020. na 31. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova
  2. Rješenje kojim se izdaje suglasnost CGS društvu s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 61903164619, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 28282983081 u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva; i suglasnost Igoru Noršiću i Ivanu Loziću, kao osoba koje djeluju zajednički za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, zajedno u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva, te pojedinačno Igoru Noršiću u visini od 90% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva i Ivanu Loziću u visini od 10% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  3. Rješenje kojim se Krešimiru Arapoviću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva AGRAM LEASING d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Remetinečka cesta 98, OIB: 48922277230, za mandat u trajanju od četiri (4) godine
  4. Rješenje kojim se Gordani Martinović izdaje suglasnost za obavljanje funkcije članice uprave leasing društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 17, OIB: 18736141210, za mandat u trajanju do 15. veljače 2022. godine
  5. Rješenje kojim se društvu SCRAP Leasing d.o.o. u likvidaciji, Zagreb, Draškovićeva 54, OIB: 30069323966, ukida odobrenje za obavljanje poslova leasinga, izdano Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I-451-01/07-02/83; URBROJ: 326-114-08-07 od 28. veljače 2008. godine
  6. Rješenje kojim se Ivani Giljanović i Ljubi Salečiću, osnivačima obrta za zastupanje u osiguranju Korkyra, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivana Giljanović i Ljubo Salečić, Split, Pujanke 24/2, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim se Sanji Špoljar, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju OPTIMUM GRUPA, obrt za zastupanje u osiguranju, Sanja Špoljar, Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 13, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  8. Rješenje kojim je Igoru Kužatku, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju I.K., OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. IGOR KUŽATKO, ZAGREB, I. PETRUŠEVEC III.ODVOJAK 33, dana 1. lipnja 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 15. rujna 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/17-01/106, URBROJ: 326-01-660-663-17-4