30. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 14.rujna 2022. na 30. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Rješenje kojim se Eurizon Asset Management Croatia društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, LEI: 549300DU2TJ72XCUUN84, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Eurizon HR Active Defensive 3 fond, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732, LEI: 549300ZHFZ4CSK7VS460; te se odobrava iznimka za ulaganje do 100% neto imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Eurizon HR Active Defensive 3 fond, u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca čiji su izdavatelj ili za koje jamče Republika Hrvatska ili Republika Italija
 2. Rješenje kojim se Eurizon Asset Management Croatia društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, LEI: 549300DU2TJ72XCUUN84, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Eurizon HR Dollar Bond 3 fond, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732, LEI: 549300ZHFZ4CSK7VS460; te se odobrava se iznimka za ulaganje do 100% neto imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Eurizon HR Dollar Bond 3 fond, u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji su izdavatelj ili za koje jamče Sjedinjene Američke Države
 3. Rješenje kojim se Eurizon Asset Management Croatia društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, LEI: 549300DU2TJ72XCUUN84, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Eurizon HR Target 2027 III fond, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732, LEI: 549300ZHFZ4CSK7VS460; te se odobrava iznimka za ulaganje do 100% neto imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Eurizon HR Target 2027 III fond, u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Republika Italija
 4. Rješenje koji se OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Divka Budaka 1D, OIB: 96261939721, LEI: 529900UAH2CC09VOZQ96, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom OTP MULTI USD 2 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to OTP banka dioničko društvo, sa sjedištem u Splitu, Ulica Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833, LEI: 5299005UJX6K7BQKV086; te se odobrava iznimka za ulaganje do 100% neto imovine OTP MULTI USD 2 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Sjedinjene Američke Države
 5. Rješenje kojim se Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 81769224349, LEI: 529900YGFJ4MA9FZGO96, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Raiffeisen EUR 2025 Bond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to društva Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535, LEI: 529900I1UZV70CZRAU55; te se odobrava iznimka za ulaganje do 100% neto imovine Raiffeisen EUR 2025 Bond, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka
 6. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo BKS – leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 52277663197, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 21. lipnja 2022. na način da je izmijenilo postojeći akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga tako da je jasno navelo na koje se ugovore o leasingu isti primjenjuje, kao i sve naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga, njihovu visinu i način obračuna te ga je s danom donošenja učinilo javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama, donijelo novi akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju u ugovorima o financijskom leasingu sklopljenim s primateljima leasinga koji imaju status potrošača koji je usklađen s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju u dijelu propisivanja mogućnosti uvođenja novih naknada za vrijeme trajanja ugovora te određivanja naknade za obradu ugovora i naknade za prijevremenu otplatu te ga je s danom donošenja učinilo javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama; te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem Društva (KLASA: UP/I 993-06/22-01/11).
 7. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Erste & Steiermaerkische S-Leasing d.o.o., Zagreb, Zelinska 3, OIB: 46550671661, LEI: 5299009CG65271I6CC50, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 21. lipnja 2022. na način da je izmijenilo postojeći akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga tako da je jasno navelo sve naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga, njihovu visinu i način obračuna te ga je s danom donošenja učinilo javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama; te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem Društva (KLASA: UP/I 993-06/22-01/12)
 8. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo i4next leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20, OIB: 05273526923, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 21. lipnja 2022. na način da je: izmijenilo postojeći akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga tako da je jasno navelo na koje se ugovore o leasingu isti primjenjuje, kao i sve naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga, njihovu visinu i način obračuna, te ga je s danom donošenja učinilo javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama, izmijenilo postojeći akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga tako da je u isti ugradilo naknade koje se obračunavaju u ugovorima o financijskom leasingu sklopljenim s primateljima leasinga koji imaju status potrošača, a koje su u skladu s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju te ga je s danom donošenja učinilo javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama; te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem Društva (KLASA: UP/I 993-06/22-01/03).
 9. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo IMPULS – LEASING d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 24/1, OIB: 65918029671, LEI: 529900OBFV2VXSUUQT55, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 21. lipnja 2022. na način da je: izmijenilo postojeći akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga tako da je jasno navelo sve naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga, njihovu visinu i način obračuna te ga je s danom donošenja učinilo javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama, izmijenilo postojeće akte kojima su određene naknade koje se obračunavaju u ugovorima o financijskom leasingu sklopljenim s primateljima leasinga koji imaju status potrošača tako da su istima u skladu s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju propisane naknade za obradu ugovora i naknade za prijevremenu otplatu te ih je s danom donošenja učinilo javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama; te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem Društva (KLASA: UP/I 993-06/22-01/07)
 10. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo PORSCHE LEASING d.o.o., Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 21, OIB: 90275854576, LEI: 529900TYTVH73IENMO14, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 21. lipnja 2022. na način da je izmijenilo postojeći akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga tako da je jasno navelo na koje se ugovore o leasingu isti primjenjuje, kao i sve naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga, njihovu visinu i način obračuna te ga je s danom donošenja učinilo javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama; te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem Društva (KLASA: UP/I 993-06/22-01/08)
 11. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 145, OIB: 18736141210, LEI: 549300DTNTPKNKGJ7P43, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 21. lipnja 2022. na način da je izmijenilo postojeće akte kojima su određene naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga tako da je jasno navelo sve naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga, njihovu visinu i način obračuna te ih je s danom donošenja učinilo javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama; te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem Društva (KLASA: UP/I 993-06/22-01/15)
 12. Rješenje kojim se Ljupki Lipošek iz Zagreba, Kameniti stol 19, OIB: 87399243660, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju BLUE, obrt za zastupanje u osiguranju, Ljupka Lipošek, Zagreb Kameniti stol 19, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 13. Rješenje kojim se Martini Paović, iz Požege, Tina Ujevića 30, OIB; 70177149680, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju MARTA, obrt za zastupanje u osiguranju, Martina Paović, Požega, Tina Ujevića 30, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 14. Rješenje kojim je Dariju Lasiću iz Zagreba, Dankovečka 44, OIB: 68145626906, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju DL, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Dario Lasić iz Zagreba, Dankovečka 44, dana 1. siječnja 2021., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 24. siječnja 2008. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 453-02/08-37/3, URBROJ: 326-112-08-3
 15. Rješenje kojim je Luki Šangulinu iz Biograda na Moru, Kraljice Jelene 3, OIB:40152227936, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju ŠANGULIN, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Luka Šangulin, Biograd na Moru, Kraljice Jelene 3, dana 1. siječnja 2022., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 13. lipnja 2008. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/08-37/16, URBROJ; 326-112-08-4
 16. Rješenje kojim je društvu PD FAKTOR društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju u likvidaciji sa sjedištem u Vrbovcu, Ulica poginulih branitelja 3, OIB: 74585239079, dana 13. prosinca 2021. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 22. veljače 2019. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/19-01/01, URBROJ: 326-01-22-19-7