30. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 2. srpnja 2020. na 30. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Zvonimira Marića za obavljanje funkcije člana uprave Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina počevši od 24. srpnja 2020. godine
  2. Rješenje kojim se društvu CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 28282983081, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom CGS Delta, odobrenje na Pravila Fonda te odobrenje na izbor Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Magazinska 69, OIB: 53056966535, za obavljanje poslova depozitara za Fond
  3. Rješenje kojim se PBZ Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, OIB: 73073960573, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom PBZ Moderate 30 fond, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732; te se odobrava iznimka za ulaganje do 100% neto imovine Fonda, u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska
  4. Rješenje kojim se Krešimiru Dujiću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva AGRAM LEASING d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Remetinečka cesta 98, OIB: 48922277230, za mandat u trajanju od četiri (4) godine
  5. Rješenje kojim se Josipu Kolarecu, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju EMSO, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Josip Kolarec, Velika Gorica, Matice Hrvatske 56, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se preddruštvu Z.O.C. PREMIUM d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zaboku, Prosenik Gubaševski, Prosenik Gubaševski 41, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja