30. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 1. kolovoza 2019. na 30. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se FEELSGOOD CAPITAL PARTNERS društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu u osnivanju, izdaje odobrenje za rad srednjeg UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. a) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima – upravljanje AIF-om; te se izdaje odobrenje za Petra-Pierra Mateka i Srđu Ivekovića za obavljanje funkcije člana uprave FEELSGOOD CAPITAL PARTNERS društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu u osnivanju, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za dr. sc. Danijela Nestića, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora ERSTE društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650
  3. Rješenje kojim se Jerku Grizelju, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska 2, Zagreb, OIB: 94472454976, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje teći od dana imenovanja na tu funkciju
  4. Rješenje kojim se preddruštvu OPTIMUM TIM društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Masarykova 14, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se Maristeli Valentić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju AURORA MARE, obrt za zastupanje u osiguranju, Maristela Valentić, Zagreb, Selska cesta 215, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se Ivanu Krogu, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju KROG, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, IVAN KROG, KRAPINA, GORNJA PAČETINA 27, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim se preddruštvu ZASTUPANJE U OSIGURANJU PORTO-M d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Dugo Selo, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  8. Rješenje kojim se Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje Raiffeisen Flexi USD kratkoročnim obvezničkim, otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila Fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara Fonda, i to društva Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535; i odobrenje za ulaganje preko 35% neto imovine Fonda, u prenosive vrijednosne papire i to obveznice te instrumente tržišta novca, čiji su izdavatelji ili za koje jamče Republika Hrvatska ili Sjedinjene Američke Države
  9. Rješenje kojim se društvu DALEKOVOD PROFESSIO d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB: 88975636912, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem 661.696 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 66.169.600,00 kuna, na uređeno tržište