3. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

 1. Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2018. godinu
 2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
 3. Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda
 4. Pravilnik o djelomičnoj jednokratnoj isplati korisniku starosne i prijevremene starosne osnovne mirovine
 5. Rješenje kojim se SQ CAPITAL društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 43, OIB: 54009254385, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta SQ Flow otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 6. Rješenje kojim se SQ CAPITAL društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 43, OIB: 54009254385, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila SQ Flow otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 7. Rješenje kojim se HPB Invest, društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB: 77486858909, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta HPB Kratkoročnog obvezničkog eurskog fonda, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 8. Rješenje kojim se HPB Invest, društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB: 77486858909, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta HPB Kratkoročnog obvezničkog kunskog fonda, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 9. Rješenje kojim se društvu ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta Allianz Short Term Bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 10. Rješenje kojim se društvu ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila Allianz Short Term Bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 11. Rješenje kojim se društvu AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta i obveznog sadržaja pravila Auctor Plus otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 12. Rješenje kojim se društvu CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, OIB: 81231269363, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje Zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom FINE, na prospekt i statut Fonda, te na izbor HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, za depozitara Fonda
 13. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Daliboru Antoniću za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u SQ CAPITAL društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 43, Republika Hrvatska, OIB: 54009254385, u visini od 35% temeljnog kapitala tog društva