26. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 10. lipnja 2020. na 26. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Smjernice mirovinskim društvima za osnaživanje financijske pismenosti građana Republike Hrvatske
  2. Rješenje kojim se društvu Daimler Mobility AG sa sjedištem Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart, Savezna Republika Njemačka, OIB: 37183058120, izdaje suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. za leasing nekretnina, vozila i strojeva, sa sjedištem u Zagrebu, Kovinska 5, OIB: 17080997510, u visini od 100% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima
  3. Rješenje kojim se društvu Global Invest d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3, OIB: 89492953056, u skladu s člankom 259. stavkom 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, odobrava produženje roka za usklađenje ulaganja imovine fonda Capital Breeder otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u neuvrštene vrijednosne papire, kako je definirano Prospektom fonda, točka 11.3.8. Strategija ulaganja fonda, za dodatna 3 (tri) mjeseca, tj. do 11. rujna 2020. godine
  4. Rješenje kojim se FEELSGOOD CAPITAL PARTNERS društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 32, OIB: 89112739620, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje alternativnog investicijskog fonda poduzetničkog kapitala s privatnom ponudom Feelsgood investicijskog fonda s društvenim učinkom, koje obuhvaća odobrenje pravila Fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za Fond, i to OTP banke dioničkog društva, sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833