25. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 12. travnja 2018. održana je 25. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, za preuzimanje poslova upravljanja nad Nexus Alpha - otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom, od Splitske banke d.d., sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, OIB: 69326397242
  2. Rješenje kojim se Krunoslavu Paviću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva Raiffeisen Leasing d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 43, OIB: 75346450537, na mandat od u trajanju od 4 (četiri) godine
  3. Rješenje kojim je Siniši Stojanoviću, vlasniku obrta SPIDER, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Siniša Stojanović, Sisak, Kneza Domagoja 17, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 21. lipnja 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 974-03/17-01/82, URBROJ: 326-01-660-663-17-3
  4. Rješenje kojim je Branku Balašku, vlasniku obrta, BALEOSIG obrt za zastupanje u osiguranju, Branko Balaško, Sveti Križ Začretje, M.J. Zagorke 46, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 19. siječnja 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 974-03/18-01/11, URBROJ: 326-01-660-663-18-3
  5. Rješenje kojim se preddruštvu MA.TE.MA. za zastupanje u osiguranju d.o.o., Đakovo, Istarska 3, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  6. Pravilnik o uvjetima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze, stope pretvaranja te obveze investicijskog društva u postupku sanacije