25. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 14. srpnja 2021. na 25. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje
  3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Željka Lovrinčevića za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, za mandat u trajanju od 20. rujna 2021. do 20. rujna 2025. godine
  5. Rješenje kojim se Mariji Bodrožić-Kaić, suvlasnici obrta za zastupanje u osiguranju ŽIVOT, obrt za zastupanje u osiguranju, Željko Kaić i Marija Bodrožić-Kaić, Karlovac, Hrvatske bratske zajednice 17, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenja kojim je Boži Lioviću, osnivaču obrta ASTER, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Božo Liović, Osijek, Ivana F. Gundulića 36A, dana 31. svibnja 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 14. prosinca 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 46-06/06-03/116, URBROJ: 326-112-06-2
  7. Rješenje kojim je Ivanu Čakaliću, osnivaču obrta AZ ČAKALIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Ivan Čakalić, Požega, Stjepana Radića 4, dana 3. svibnja 2021., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 15. prosinca 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/15-01/144, URBROJ: 326-01-660-663-15-2
  8. Rješenja kojim je Tanji Matulić, osnivačici obrta AZ MATULIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Tanja Matulić, Zagreb, Ilica 253, dana 5. rujna 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 15. prosinca 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/15-01/167, URBROJ: 326-01-660-663-15-3
  9. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o izdvajanju poslova pružateljima usluga računalstva u oblaku (ESMA-50-164-4285 HR)
  10. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o pisanim sporazumima između članova kolegija središnjih drugih ugovornih strana (ESMA 70-151-3431)