25. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 28. lipnja 2019. na 25. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 2. Pravilnik o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima Fonda za zaštitu ulagatelja
 3. Pravilnik o utvrđivanju nastanka osiguranog slučaja u sustavu zaštite ulagatelja na tržištu kapitala
 4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Hrvoja Dajaka, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, na mandat u trajanju od 3 (tri) godine od dana izbora
 5. Rješenje kojim se Rosanni Perinić Popeškić, osnivačici obrta Adria in, obrt za zastupanje u osiguranju, Rosanna Perinić Popeškić, Opatija, Put u Bregi 11, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 6. Rješenje kojim se Draganu Ibriksu-Golubu, osnivaču obrta IBRIKS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. DRAGAN IBRIKS-GOLUB, ZAGREB, KVINTIČKA ULICA 57, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 7. Rješenje kojim je Ozrenu Mandiću, vlasniku obrta G.O. ŠIBENIK obrt za zastupanje u osiguranje, vl. Ozren Mandić, Vodice, Kamila Pamukovića 43, dana 10. lipnja 2019. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 20. listopada 2011. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/11-37/76, URBROJ: 326-112-11-3
 8. Rješenje kojim je društvu B. S. OPTIMUS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Vodnjan, Stancija Guran 21, OIB: 05906939066, dana 11. ožujka 2019. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 15. prosinca 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-974-03/15-01/151, URBROJ: 326-01-660-663-15-2
 9. Rješenje kojim se Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Vončinina 2, OIB: 81230330818, izdaje odobrenje za rad MWM 1 otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom, odobrenje na Pravila Fonda i odobrenje na izbor Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb, OIB: 1403633877, za obavljanje poslova depozitara za Fond
 10. Rješenje kojim se Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Vončinina 2, OIB: 81230330818, izdaje odobrenje za rad MWM 2 otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom, odobrenje na Pravila Fonda i odobrenje na izbor Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb, OIB: 1403633877, za obavljanje poslova depozitara za Fond
 11. Rješenje kojim se Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Vončinina 2, OIB: 81230330818, izdaje odobrenje za rad MWM Infinity Alpha otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom, odobrenje na Pravila Fonda i odobrenje na izbor Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb, OIB: 1403633877, za obavljanje poslova depozitara za Fond