24. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 14. srpnja 2022. na 24. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Rješenje kojim se Društvu MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, OIB 62230095889, LEI 74780080JD6L45P7YG07, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom do najviše 500 obveznica u ukupnom nominalnom iznosu do najviše 50.000.000,00 EUR, u denominaciji od 100.000,00 EUR, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom, uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon 5 (pet) godina i uvrštenja istih na uređeno tržište
 2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Gorana Nadja, OIB: 89326296781, za obavljanje funkcije člana uprave društva AGRAM LIFE osiguranje d.d., Zagreb, Trnjanska cesta 108, OIB: 18742666873, LEI: 74780000R0XHH10VC697, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina od dana imenovanja na navedenu funkciju
 3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Ivicu Vujića, OIB: 88640311307, za obavljanje funkcije člana uprave društva ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska ulica 2, Zagreb, OIB 94472454976, LEI: 74780000904H51PVL664, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina od donošenja odluke Nadzornog odbora o imenovanju
 4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Filipa Mihaylova Mihaylova iz Sofije, Republika Bugarska, OIB: 88600156899, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13 A, Zagreb, OIB: 75665455333, LEI: 74780000P058TI5YPX93, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći od dana zaprimanja ovog odobrenja
 5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Borisa Hristova Palicheva iz Sofije, Republika Bugarska, OIB: 13072260516, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13 A, Zagreb, OIB: 75665455333, LEI: 74780000P058TI5YPX93, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći od dana zaprimanja ovog odobrenja
 6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Adela Bahtanovića iz Beča, Republika Austrija, OIB: 31339001160, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13 A, Zagreb, OIB: 75665455333, LEI: 74780000P058TI5YPX93, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći od dana zaprimanja ovog odobrenja
 7. Rješenje kojim se Društvu N3 Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 71a, OIB: 38904991600, LEI: 2138009RTWM65OJ4V517, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim alternativnim investicijskim fondom bez pravne osobnosti s privatnom ponudom – hedge fondom naziva N3 Global Value, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
 8. Rješenje kojim se utvrđuje da je okončan postupak posrednog nadzora nad kreditnom institucijom Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473, LEI: PRNXTNXHBI0TSY1V8P17, koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 991-04/22-02/05, te da su otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene u navedenom nadzoru
 9. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo OTP Leasing d.d., Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 23780250353, LEI: 529900LL049PNMRU3777, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene zapisnikom o provedenom postupku posrednog nadzora nad obračunom naknada (KLASA: UP/I 993-06/22-01/09, URBROJ: 326-01-50-52-521-22-2); te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem društva (KLASA: UP/I 993-06/22-01/09)
 10. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo PBZ-LEASING d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 57270798205, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene zapisnikom o provedenom postupku posrednog nadzora nad obračunom naknada (KLASA: UP/I 993-06/22-01/13, URBROJ: 326-01-50-52-521-22-2); te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem društva (KLASA: UP/I 993-06/22-01/13)
 11. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Raiffeisen Leasing d.o.o., Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB: 75346450537, LEI: 549300H2JTOKT4WVT259 otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene zapisnikom o provedenom postupku posrednog nadzora nad obračunom naknada (KLASA: UP/I 993-06/22-01/14, URBROJ: 326-01-50-52-521-22-2); te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem društva (KLASA: UP/I 993-06/22-01/14)
 12. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Lučko, Karlovačka cesta 96, OIB: 47520271895, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene zapisnikom o provedenom postupku posrednog nadzora nad obračunom naknada (KLASA: UP/I 993-06/22-01/04, URBROJ: 326-01-50-52-521-22-2); te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem društva (KLASA: UP/I 993-06/22-01/04)
 13. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Volvo Financial Services leasing d.o.o., Zagreb, Lučko, Karlovačka cesta 94, OIB; 50622045710, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene zapisnikom o provedenom postupku posrednog nadzora nad obračunom naknada (KLASA: UP/I 993-06/22-01/02, URBROJ: 326-01-50-52-521-22-2); te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem društva (KLASA: UP/I 993-06/22-01/02)
 14. Službeno stajalište Hanfe u vezi s tumačenjem odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. NN 108/17, 39/19)