24. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 19. lipnja 2019. na 24. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Dubravka Lukača, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 14148900600, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana izbora
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Antona Starčevića, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 14148900600, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana izbora
  3. Rješenje kojim se Tamari Žufić Košara, osnivačici obrta ASSICURO, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Tamara Žufić Košara, Rovinj, N. Tesle 9, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  4. Rješenje kojim se Erste Asset Management d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje Erste Adriatic Multi Asset, otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila navedenog fonda, kao i odobrenje na izbor ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3/a, OIB: 23057039320, za depozitara navedenog fonda; te se izdaje odobrenje za ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče Republika Hrvatska, SR Njemačka, Republika Srbija, Republika Slovenija i Republika Sjeverna Makedonija