23. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 6. srpnja 2022. na 23. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom
 3. Pravilnik o naknadama i troškovima koje naplaćuje društvo za upravljanje
 4. Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati izravno iz imovine AIF-a s javnom ponudom
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad središnje druge ugovorne strane, izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima
 7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem
 8. Rješenje kojim se SQ CAPITAL društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 54, OIB: 54009254385, LEI: 74780060FBJISKZVMH34, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim alternativnim investicijskim fondom bez pravne osobnosti s privatnom ponudom za ulaganje u vlasničke instrumente naziva Origin, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
 9. Rješenje o okončavanju postupka neposrednog nadzora nad ZB Invest d.o.o., Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, LEI: 549300T0RFRCQ7Z21884,Zagreb, zastupanom po predsjedniku uprave Hrvoju Krstuloviću i članu uprave Damiru Krcivoju te ZB Invest Funds krovnim UCITS fondom s pod-fondovima ZB aktiv, ZB bond 2024, ZB bond, ZB BRIC+, ZB COUL 2023, ZB COUL 2024, ZB epius, ZB euroaktiv, ZB Future, ZB Future 2030, ZB Future 2040, ZB Future 2055, ZB global 20, ZB global, ZB Invest Funds - ZB Bridge, ZB plus, ZB Protect 2022 i ZB trend te alternativnim investicijskim fondom ZB Private World
 10. Rješenje o okončanju postupka za društvo blokIdea d.o.o, Travarski odvojak 21, Hrvatski Leskovac (Grad Zagreb), OIB: 87157819211
 11. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Antu Jažu iz Dubrovnika, Majkovska 2, OIB: 34212374875, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska 2, Zagreb, OIB: 94472454976, LEI: 74780000904H51PVL664, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine počevši od 7. srpnja 2022. godine
 12. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Mirka Grgića iz Zagreba, Trg Drage Iblera 10, OIB: 90712567399, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska 2, Zagreb, OIB: 94472454976, LEI: 74780000904H51PVL664, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine počevši od 7. srpnja 2022. godine
 13. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Nenada Volarevića iz Zagreba, Hrgovići 99, OIB: 38662461957, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska 2, Zagreb, OIB: 94472454976, LEI: 74780000904H51PVL664, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine počevši od 7. srpnja 2022. godine
 14. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Marka Stašića iz Kastva, Rubeši 29, OIB: 97080497956 za imenovanje članom uprave investicijskog društva AGRAM Brokeri dioničko društvo za poslovanje vrijednosnim papirima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74, OIB: 14665174376, LEI: 529900T91VSVHHZD7N54, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći 28. srpnja 2022. godine
 15. Rješenje kojim se Željku Mamiću iz Zagreba, Velikopoljska 50, OIB: 35943743484, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju New Age, obrt za zastupanje u osiguranju, Željko Mamić, Zagreb, Velikopoljska 50, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 16. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o zajedničkim postupcima i metodologijama u procesu nadzornog preispitivanja i ocjene središnjih drugih ugovornih strana u skladu s člankom 21. Uredbe EMIR (ESMA70-151-3374 HR)