23. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 13. lipnja 2019. na 23. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje
 3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Tonija Đikića, za obavljanje funkcije člana uprave društva Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Ulica Andrije Hebranga 34, Zagreb, OIB: 62573520714, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina
 4. Rješenje kojim se Mariu Vidoviću, osnivaču obrta MT FIDES, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Mario Vidović, Sesvete, Bartola Kašića 28, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 5. Rješenje kojim se preddruštvu CONNECT 2 PROTECT društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Varaždin, Cehovska ulica 1, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 6. Rješenje kojim je Nedjeljku Margitu, vlasniku obrta AGENCIJA ARGUMENT, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Nedjeljko Margit, Osijek, Marjanska ulica 10, dana 11. svibnja 2019. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 14. travnja 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/17-01/51, URBROJ: 326-01-660-663-17-3
 7. Rješenje kojim je Draženki Kozar, vlasnici obrta SIGURAN ŽIVOT, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Draženka Kozar, Merhatovec 38 B, dana 24. siječnja 2019. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 13. prosinca 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/18-01/113, URBROJ: 326-01-22-18-4
 8. Rješenje kojim se ERSTE društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, izdaje odobrenje na izmjene Ugovora o obavljanju poslova depozitara za dobrovoljne mirovinske fondove: ERSTE PLAVI PROTECT- dobrovoljni mirovinski fond, ERSTE PLAVI EXPERT - dobrovoljni mirovinski fond, Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, ERSTE ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND, NESTLÉ ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND, POLICIJSKI ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND I POŠTA ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND
 9. Rješenje kojim se CROATIA osiguranje mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, OIB: 81231269363, izdaje odobrenje na izmjene Ugovora o obavljanju poslova depozitara za dobrovoljne mirovinske fondove: CROATIA OSIGURANJE 1000 A dobrovoljni mirovinski fond, CROATIA OSIGURANJE 1000 C dobrovoljni mirovinski fond, CROATIA OSIGURANJE dobrovoljni mirovinski fond, CROATIA OSIGURANJE zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskih autocesta, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HEP grupe i Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond FINE
 10. Rješenje kojim se društvu ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenog investicijskog podfonda s javnom ponudom ZB Bridge, te uključivanje navedenog podfonda u krovni UCITS fond ZB Invest Funds; i odobrenje za ulaganje do 100% neto imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ZB Bridge, kao podfonda krovnog UCITS fonda ZB Invest Funds, u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države
 11. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo ANTERRA d.o.o. za iznajmljivanje vozila i turizam, Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB; 79307978677 postupilo po Rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 14. veljače 2019. (KLASA: UP/I-973-06/18-01/05, URBROJ: 326-01-50-52-19-13) i prestalo s obavljanjem poslova leasinga te brisalo djelatnost leasinga iz predmeta poslovanja čime je otklonilo utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti; te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem Društva