22. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 14. svibnja 2020. na 22. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja
  2. Tehnička uputa za obveznike dostave propisanih informacija u službeni registar propisanih informacija i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
  3. Rješenje kojim se izdaje suglasnost Tomislavu Tičiću, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u PROSPERUS - INVEST društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, u visini od 10% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  4. Rješenje kojim se izdaje suglasnost suglasnost Luki Oreškoviću, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u PROSPERUS - INVEST društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, u visini od 45% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  5. Rješenje kojim se društvu CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 28282983081, izdaje odobrenje za rad velikog UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima – upravljanje AIF-om
  6. Rješenje kojim se Leonu Levaku, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju D.L.Levak, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Leon Levak, Krapina, Ul. dr. F. Tuđmana 2, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim je Darku Levaku, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju D.L. LEVAK, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Darko Levak, Petrovsko, Slatina Svedruška 121, dana 5. travnja 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 11. studenoga 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/139, URBROJ: 326-01-660-663-16-3