22. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 6. lipnja 2019. na 22. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se Danielu Matiću daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva ALLIANZ ZAGREB d.d., Zagreb, Heinzelova 70, OIB 23759810849, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Daria Bjelkanovića, za obavljanje funkcije člana uprave društva INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Masarykova 1, Zagreb, OIB: 59300096187, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje teći 26. srpnja 2019. godine
  3. Rješenje kojim se daje suglasnost za Damira Čukmana, za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva N3 Capital Partners d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284, OIB: 38904991600, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina, koji počinje teći od 8. srpnja 2019.
  4. Rješenje kojim se daje suglasnost za Maju Bešević Vlajo, za obavljanje funkcije članice uprave investicijskog društva N3 Capital Partners d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284, OIB: 38904991600, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina, koji počinje teći od 8. srpnja 2019.
  5. Rješenje kojim se Ines Malić daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
  6. Rješenje kojim se Davoru Nazifoviću daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
  7. Rješenje kojim se društvu ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Zagreb, Listopadska 2, OIB 94472454976, daje naknadno odobrenje za obavljanje poslova osiguranja unutar skupine neživotnih osiguranja za vrstu osiguranja 17. osiguranje troškova pravne zaštite
  8. Rješenje kojim se Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 14148900600, izdaje odobrenje za pripajanje Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Sindikata hrvatskih željezničara – Raiffeisen i Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Novinar Raiffeisen dobrovoljnom mirovinskom fondu
  9. Rješenje kojim se društvu KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila KD Plus otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
  10. Rješenje kojim se društvu BADEL 1862 dioničko društvo, vina, alkoholna i bezalkoholna pića, Zagreb, Vlaška 116, OIB: 36749512860, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem 24.653.649 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 246.536.490,00 kuna, na uređeno tržište