21. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 28. svibnja 2019. na 21. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova
  2. Rješenje kojim se društvu GRIFFON ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Bednjanska ulica 15, OIB: 24139029403, izdaje odobrenje za rad srednjeg UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. a) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima – upravljanje AIF-om; te se izdaje odobrenje za Feđu Krivošića i Srđana Kovačevića, za obavljanje funkcije člana uprave društva GRIFFON ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Bednjanska ulica 15, OIB: 24139029403, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina od dana donošenja ovog rješenja
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Brunu Mahovlića, za obavljanje funkcije člana uprave društva PLATINUM INVEST d.o.o. za osnivanje i upravljanje UCITS fondom sa sjedištem u Zagrebu, Ignjata Đorđića 8, OIB: 85233080106, za mandat u trajanju od 2 (dvije) godine
  4. Rješenje kojim se društvu BONO MODO d.o.o. iz Zagreba, Ilica 1A/III , OIB: 37847384144, izdaje prethodna suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu HYPO-LEASING STEIERMARK d.o.o., iz Zagreba, Garićgradska 18, OIB: 64646464586, u visini od 100,00 % udjela u kapitalu tog društva
  5. Rješenje kojim se Pieru Marinu Živkoviću, osnivaču obrta CONFIDENTIA, obrt za zastupanje u osiguranju, Piero Marin Živković, Split, Slavonska 2, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se Global Invest d.o.o. Zagreb, Radićeva 14, OIB: 89492953056, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom USA BLUE CHIP, ISIN: HRFGINUUBCH5
  7. Rješenje kojim se Global Invest d.o.o. Zagreb, Radićeva 14, OIB: 89492953056, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CAPITAL BREEDER, ISIN: HRFGINUFMEQ0
  8. Rješenje kojim se OTP Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom: Fonda OTP Absolute, Fonda OTP Indeksni, Fonda OTP Meridian 20, Fonda OTP Multi 2, Fonda OTP Multi USD, Fonda OTP Multi, Fonda OTP Short Term Bond i Fonda OTP Uravnoteženi