14. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 20. ožujka 2006. održana je 14. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Odluka o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga