20. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 2. lipnja 2022. na 20. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti
  2. Rješenje kojem se društvu Quattro logistika d.d., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 91855269571, LEI: 747800C0JEWYWE4YI351, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem na uređeno tržište 32.500.005 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 10,00 kuna po dionici, ukupnog nominalnog iznosa 325.000.050,00 kuna
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Vedrana Horvatića iz Donje Zdenčine, Klinča Sela, Matije Gupca 36, OIB: 92263639023, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničkog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, LEI: 549300JEBNBXEY27HE27 na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći danom zaprimanja ovog rješenja
  4. Rješenje kojem se preddruštvu ASPIS usluge j.d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Samoboru, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se Nataši Štajdohar iz Orahovice, Ivana Zajca 15, OIB: 81242095159, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju BONUS-N, obrt za zastupanje u osiguranju, Nataša Štajdohar, Orahovica, Kralja Zvonimira 16, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se Sanji Krivačić iz Zagreba, Ilica 208, OIB: 27517707902, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju AXIS, obrt za zastupanje u osiguranju, Sanja Krivačić, Zagreb, Ilica 253, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Službeno stajalište Hanfe vezano na distribuciju osiguranja i primicima u vezi s distribucijom osiguranja
  8. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o Uredbi o zlouporabi tržišta u vezi odgode objavljivanja povlaštenih informacija i interakcije s bonitetnim nadzorom (ESMA/159/4966)