20. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 2. lipnja 2021. na 20. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se društvu VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, OIB: 66669628743, odobrava dopuna jedinstvenog prospekta u vezi s uvrštenjem 830.019 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 83.001.900,00 kuna
  2. Rješenje kojim se društvu PRIMO REAL ESTATE d.d., Zagreb, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, OIB: 52157649749, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem 806.385 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 200 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 161.277.000,00 kuna
  3. Rješenje kojim se društvu ZB Invest d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, kao mjera za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih u postupku nadzora, nalaže najkasnije do 1.9.2021. godine unaprijediti funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i unaprijediti sustav interne revizije; kao posebna nadzorna mjera, nalaže da najkasnije do 30.10.2021. godine Hanfi dostavi izvještaj funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima o procjeni adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja rizicima za Društvo i investicijske fondove kojima upravlja, usklađenosti sustava delegiranja poslova i obuhvaćenosti poslova koji su predmet delegiranja mehanizmima unutarnjih kontrola, i usklađenosti sustava postupanja s pritužbama; te se Društvu kao posebna nadzorna mjera nalaže da najkasnije do 31.12.2021. godine Hanfi dostavi izvještaj interne revizije o procjeni adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornosti mehanizama unutarnjih kontrola, sustava praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i sustava upravljanja rizicima za Društvo i investicijske fondove kojima upravlja; sustava delegiranja poslova i obuhvaćenosti poslova koji su predmet delegiranja mehanizmima unutarnjih kontrola te sustava postupanja s pritužbama, kako u odnosu na relevantne interne akte tako i u odnosu na praktična postupanja unutar Društva
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Christopha Wolfa za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora ERSTE društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godina koji počinje teći od dana donošenja ovog rješenja
  5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Maria Ferrera za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Allianz Hrvatska d.d., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 23759810849, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 12. svibnja 2023. godine
  6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Petrosa Papanikolaouaza obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Allianz Hrvatska d.d., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 23759810849, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 12. svibnja 2023. godine
  7. Rješenje kojim se Danijelu Pasariću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva PORSCHE LEASING d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21, OIB: 90275854576, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina
  8. Rješenje kojim se Domagoju Landeki, osnivaču obrta za brokerske poslove u osiguranju PLAMIDO BROKERI, obrt za brokerske poslove u osiguranju, Domagoj Landeka, Zagreb, Vrbanići 2. Odvojak 8, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  9. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o sigurnosti i upravljanju u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (EIOPA-BoS-20/600)