20. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 23. svibnja 2019. na 20. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se preddruštvu Pannonia broker d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  2. Rješenje kojim se preddruštvu STOGAJ društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Rijeka, Korzo 4, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  3. Rješenje kojim se Meliti Galant, osnivačici obrta Alpha Agent, obrt za zastupanje u osiguranju, Melita Galant, Slavonski Brod, Mile Budaka 1, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  4. Rješenje kojim se Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Zagreb, Petrinjska 59, OIB: 14148900600, izdaje odobrenje na izmjene Ugovora o obavljanju poslova depozitara za obvezne mirovinske fondove: Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A, Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B i Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C, sklopljenog s depozitarom Addiko Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877
  5. Rješenje kojim se Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Zagreb, Petrinjska 59, OIB: 14148900600, izdaje odobrenje na izmjene Ugovora o obavljanju poslova depozitara za dobrovoljne mirovinske fondove: Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Novinar, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Sindikata hrvatskih željezničara – Raiffeisen, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-HT-a i Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, sklopljenog s depozitarom Addiko Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877
  6. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 58384724129 postupilo po nadzornim mjerama i nalozima izrečenim u točkama I. do V. izreke Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 972-05/16-02/06, URBROJ: 326-01-440-441-18-59, od 26. srpnja 2018. godine, te da su time otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti vezane za postizanje najboljeg ishoda prilikom trgovanja za dobrovoljne mirovinske fondove pod svojim upravljanjem i za nepostupanje u skladu sa svojim internim aktima, utvrđene neposrednim nadzorom koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I ¬972-05/16-02/06; te se okončava postupak redovnog neposrednog nadzora nad Društvom, i nad dobrovoljnim mirovinskim fondovima AZ Benefit dobrovoljni mirovinski fond, AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond, AZ VIP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, AZ DALEKOVOD zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, AZ Zagreb zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 972-05/16-02/06