18. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 16. travnja 2020. na 18. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Anitu Cvanciger, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 14148900600, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Heinza Bednara, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine
  3. Rješenje kojim je Tomislavu Periću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CO 1112-TP, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. TOMISLAV PERIĆ, ZAGREB, DANKOVEČKA ULICA 87, dana 23. ožujka 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 12. veljače 2020. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/20-01/11, URBROJ: 326-01-22-20-4
  4. Rješenje kojim je Ivanu Matkoviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CROMAT, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Ivan Matković, Sesvete, Selčinska ulica 7, dana 24. ožujka 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 12. veljače 2020. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/20-01/09, URBROJ: 326-01-22-20-4