18. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 16. svibnja 2022. na 18. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o godišnjem izvještavanju Hanfe o usklađenosti s Uredbom (EU) br. 648/2012 i izradi izvještaja o usklađenosti s odredbama Delegirane uredbe (EU) 2021/1883
 2. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Usluge Lira d.o.o., Nikole Tesle 5, Zagreb, OIB: 87442481619 upisalo djelatnost pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, čime je nezakonitost utvrđena Rješenjem od 10. ožujka 2022. otklonjena, a postupak nadzora okončan
 3. Rješenje kojim se Erste Asset Management društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 68572873963, LEI: 529900OY10YUOZTM4Z35, izdaje se odobrenje za pripajanje Erste Conservative otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, lSlN: HRERSIUERMO9, LEI: 529900UZSB163VMNMZ78, Erste E-Conservative otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, ISIN: HRERSIUCONS9, LEI: 52990083FU6QDKF5A446
 4. Rješenje kojim se daje suglasnost za Renatu Pondeljak iz Zagreba, Cvjetno naselje III 6, OIB: 25900639960, za obavljanje funkcije članice uprave leasing-društva OTP Leasing d.d., Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 23780250353, za mandat u trajanju od godine dana koji počinje teći od 13. lipnja 2022. godine
 5. Rješenje kojim se daje suglasnost za Klaudiju Karabuva Vidas iz Zagreba, Ilica 191/A, OIB: 17805840776, za obavljanje funkcije članice uprave leasing-društva OTP Leasing d.d., Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 23780250353, za mandat u trajanju od godine dana koji počinje teći od 13. lipnja 2022. godine
 6. Rješenje kojim se Zvonimiru Vukadinu iz Zagreba, Rockefellerova ulica 43, OIB: 90845929319 izdaje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava društva GLOBAL INVEST društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Pere Budmanija 3, OIB: 89492953056, LEI: 74780050PAIM7PYU7376, namjeravano stjecanje iz točke 1. izreke ovog rješenja mora se provesti u roku od devet (9) mjeseci od dana primitka ovog rješenja
 7. Rješenje kojim se ukida rješenje KLASA: UP/I 972-02/21-01/27 URBROJ: 326-01-22-21-34 od 17. studenoga 2021. kojim je izdana suglasnost; društvu INASS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 37b, OIB: 51590732465, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Global Invest d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3 OIB: 89492953056, u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva; Anti Župiću iz Zagreba, Jelenovac 38 D, OIB: 59005508132 za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Global Invest d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3 OIB: 89492953056, u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva, namjeravano stjecanje mora se provesti u roku od 9 (devet) mjeseci od dana primitka rješenja
 8. Rješenje kojim se Mirku Stojiću iz Zagreba, Jablanovac 24, OIB: 47077540355, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju LUKOR ZASTUPANJE, obrt za zastupanje u osiguranju, Mirko Stojić, Zagreb, Jablanovac 24, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 9. Rješenje kojim se Janji Mikac iz Varaždina, Ulica Tina Ujevića 4A, OIB: 52757211788, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju TRINITAS, obrt za zastupanje u osiguranju, Janja Mikac, Varaždin, Ulica Tina Ujevića 4A, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 10. Rješenje kojim se društvu AGRO CAKTUS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41, OIB: 91204661590, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 11. Rješenje kojim se Ani Mariji Erlić iz Zadra, Mate Ujevića 15, OIB: 48356025639, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju ADRIA, obrt za zastupanje u osiguranju, Ana Marija Erlić, Zadar, Mate Ujevića 15, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja