17. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 9. travnja 2020. na 17. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se Luki Babiću, izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, za mandat u trajanju do 31. prosinca 2022. godine koji počinje teći od dana imenovanja na tu funkciju
  2. Rješenje kojim se Ivanu Dujmoviću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, za mandat u trajanju od 25. svibnja do 31. prosinca 2020. godine
  3. Rješenje kojim se društvu ERSTE&STEIERMARKISCHE BANKA d.d. Rijeka, Jadranski trg 3/a, OIB: 23057039320, daje suglasnost za pripajanje faktoring-društva ERSTE FACTORING d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 10194059689
  4. Rješenje kojim se preddruštvu MARCIUŠ TEAM društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Čakovcu, Savska Ves, Radnička 86, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim je Davoru Tomaševiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju AZ TOMAŠEVIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Davor Tomašević, Kupinečki Kraljevec, Tumbri I. odvojak 10, dana 29. veljače 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 19. svibnja 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/17-01/71, URBROJ: 326-01-660-663-17-4
  6. Rješenje kojim se ukida u cijelosti rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 972-02/19-01/65, URBROJ: 326-01-40-42-20-7, od 4. veljače 2020. godine, kojim je društvu PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, OIB: 73073960573, izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom PBZ Moderate 30 fond, ISIN HRPBZIUM30F5