17. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 30. travnja 2019. na 17. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Rješenje kojim se društvu PND Strategija d.o.o. za usluge, Zagreb, Krčka 18 d, OIB: 79769722576, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva HOTELI MAESTRAL dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, Ćira Carića 3, OIB: 88557173997
 2. Rješenje kojim se društvu MLIN I PEKARE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet mlinsko - pekarskih proizvoda i promet trgovačke robe, Sisak, Kralja Zvonimira 24, OIB 22260862756, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb, Utinjska 48, OIB 76842508189
 3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Hrvoja Krstulovića, za obavljanje funkcije člana uprave društva ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, na mandat u trajanju od 13.5.2019. do 12.5.2021. godine
 4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Damira Krcivoja, za obavljanje funkcije člana uprave društva ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, na mandat u trajanju od 13.5.2019. do 12.5.2021. godine
 5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Korneliju Vuković, za obavljanje funkcije članice uprave društva ALTERNATIVE INVEST d.o.o., Bosanska 7, Zagreb, OIB: 34251042886, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina
 6. Rješenje kojim se Mati Mariću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Zagreb, Andrije Žaje 61, OIB: 36856583241, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine
 7. Rješenje kojim se društvu LEONIE FS DVB GmbH sa sjedištem u Epplestraβe 225, 70567 Stuttgart, Savezna Republika Njemačka, izdaje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. za leasing nekretnina, vozila i strojeva, sa sjedištem u Zagrebu, Kovinska 5, OIB: 17080997510, u visini od 100% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima; i društvu Daimler AG sa sjedištem u Mercedesstraβe 137, 70327 Stuttgart, Savezna Republika Njemačka, izdaje suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. za leasing nekretnina, vozila i strojeva, u visini od 100% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima
 8. Rješenje kojim se preddruštvu PARTNER BROKER d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja
 9. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o., Zagreb, Kovinska 5, OIB: 17080997510, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 17. listopada 2018. (KLASA: UP/I-973-06/17-01/02, URBROJ: 326-01-550-551-18-86); te se okončava postupak neposrednog nadzora nad poslovanjem društva Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o., Zagreb, Kovinska 5, OIB: 17080997510 (KLASA: UP/I-973-06/17-01/02)
 10. Rješenje kojim se AUCTOR INVEST društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila Auctor Plus otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 11. Rješenje kojim se društvu Allianz Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom: Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Allianz Equity
 12. Rješenje kojim se Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, Zagreb, Petrinjska 59, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom: Raiffeisen USD 2012 Bond, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities
 13. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti