16. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 4. svibnja 2022. na 16. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Rješenje kojim se društvu DALEKOVOD, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, LEI: 74780000W0KHNRDW7I05, odobrava pojednostavljeni prospekt u vezi s uvrštenjem na uređeno tržište 41.000.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 10,00 kuna po dionici, ukupnog nominalnog iznosa 410.000.00,00 kuna
 2. Rješenje kojim se INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 59300096187, izdaje odobrenje za pripajanje podfonda lnterCapital Global Bond, lSlN: HRICAMUICGB4, LEI: 549300MGHULKZ1I7AV27, podfondu lnterCapital Bond, ISIN: HRICAMUCAON0, LEI: 52990010C4NK412ZL440, oba podfondovi Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) InterCapital
 3. Rješenje kojim se OTP invest društvu za upravljanje fondovima d.o.o., Zagreb, Ulica Divka Budaka 1D, OIB: 96261939721, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila OTP GLOBAL otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom, ISIN: HROTPIUGLBL7, LEI: 747800S0CA2MKP7CQD17
 4. Rješenje kojim se Izdaje suglasnost za Snježanu Mihinjač Horvat iz Varaždina, Ulica Bože Težaka 24, OIB: 64991063628 za imenovanje članicom uprave investicijskog društva FIMA-VRIJEDNOSNICE društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti sa sjedištem u Varaždinu, Ulica Stanka Vraza 25, OIB: 45194911051, LEI: 74780000I0HH0UQH5U64, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje teći 13. lipnja 2022. godine
 5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Marka Bešlića iz Zagreba, Ulica Ede Murtića 6, OIB: 49486020639, za obavljanje funkcije člana uprave društva Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, LEI: 74780040M93Z1M3Y3D74, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje teći 17. lipnja 2022. godine
 6. Rješenje kojim se ukida rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 971-02/16-02/02, URBROJ: 326-01-330-332-16-9 od 11. studenog 2016. kojim je izdana prethodna suglasnost kreditnoj instituciji SLATINSKA BANKA d.d. sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579, LEI:54930031QFC4ME17BK12 o udovoljavanju uvjetima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti te s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavak 1. točke 7. i stavak 2. točaka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala, i to: usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa; pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući poslove skrbništva i s tim povezane usluge , kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja; i davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenta, ako je u transakciji uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit
 7. Rješenje kojim se Draženki Šimleši iz Slavonskog Broda, Ulica Matije Mesića 66, OIB: 76280700006, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju DS bonus, obrt za zastupanje u osiguranju, Draženka Šimleša, Slavonski Brod, Primorska 8, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 8. Rješenje kojim se Francu Landikušiću iz Zagreba, Konjščinska ulica 61, OIB: 89662698166, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Francos, obrt za zastupanje u osiguranju, Franco Landikušić, Zagreb, Konjščinska ulica 61, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 9. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Blue Iris Resolution d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 22. travnja 2021. (KLASA: UP/I 973-06/21-01/04; URBROJ: 326-01-50-52-521-21-5)
 10. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o dobrim politikama primitaka Direktive (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2021/14)
 11. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o internom upravljanju na temelju Direktive (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2021/14)