16. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 18. travnja 2019. na 16. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Hrvoja Čirjaka, za obavljanje funkcije člana uprave društva INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina
  3. Rješenje kojim se Spomenki Stanić, osnivačici obrta PREMIJA NOVA, obrt za zastupanje u osiguranju, Spomenka Stanić, Valpovo, Osječka 3, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  4. Rješenje kojim se Martini Špoljarić Pleša, suvlasnici obrta za zastupanje u osiguranju MediOS, obrt za zastupanje u osiguranju, Kristina Peči i Martina Špoljarić Pleša, Osijek, Ivana Gundulića 30, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se društvu Erste Asset Management d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Adriatic Short Term Bond, otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Erste E-Conservative
  6. Rješenje kojim se društvu Erste Asset Management d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Local Short Term Bond, otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Erste Conservative
  7. Rješenje kojim se društvu ZB invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) ZB Invest Funds
  8. Rješenje kojim se društvu HAWLE d.o.o. za trgovinu i usluge, Koprivnica, Josipa Bukovčana 3, OIB 20244563126, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d., Varaždin, Fabijanska ulica 33, OIB 95240603723