15. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 10. travnja 2019. na 15. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje
  2. Rješenje kojim se PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Ilica 5, OIB: 73073960573, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom: PBZ START fond, PBZ D-START fond, PBZ E-START fond, PBZ Bond fond, PBZ Short term bond fond, PBZ Dollar Bond fond, PBZ Dollar Bond fond 2,PBZ Conservative 10 fond, PBZ Global fond, PBZ Equity fond, PBZ Flexible 30 fond i PBZ International Multi Asset fond
  3. Rješenje kojim se Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom: ERSTE Adriatic Bond, ERSTE Adriatic Equity, ERSTE Adriatic Short Term Bond, ERSTE Conservative, ERSTE E-Conservative, ERSTE Local Short Term Bond, ERSTE YOU INVEST Active, ERSTE YOU INVEST Balanced i ERSTE YOU INVEST Solid
  4. Rješenje kojim se HPB Invest d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20, OIB: 77486858909, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom: HPB Bond Plus fond, HPB Dionički fond, HPB Global fond, HPB kratkoročni obveznički eurski fond, HPB kratkoročni obveznički kunski fond i HPB Obveznički fond
  5. Rješenje kojim se KD Locusta Fondovi društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Savska cesta 106, OIB: 61865183767 nalažu posebne nadzorne mjere i mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti
  6. Rješenje kojim se društvu CENTAR FAKTOR d.o.o., Zagreb, Radnička 39, OIB: 69566160187 nalaže otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti
  7. Rješenje kojim se Hrvoju Grčiću daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, Zagreb, OIB 28406115764, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina, računajući od dana imenovanja na tu funkciju
  8. Rješenje kojim se društvu Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu u osnivanju, izdaje odobrenje za rad srednjeg UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. a) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima – upravljanje AIF-om; i odobrenje za Marija Žakmana i Petra Kutlešu, za obavljanje funkcije člana uprave društva Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu u osnivanju, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina
  9. Rješenje kojim se Zdravki Crnjac, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju REGINA, obrt za zastupanje u osiguranju, Zdravka Crnjac, Zagreb, Čulinečka cesta 56, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja