15. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 29. travnja 2021. na 15. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Tomislava Marinca za obavljanje funkcije člana uprave društva ALTERNATIVE INVEST d.o.o., za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Bosanska ulica 7, OIB:34251042886, na mandat u trajanju od 1 (jedne) godine koji počinje teći od 1. svibnja 2021. godine
 2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Gregora Pilgrama za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva GENERALI OSIGURANJE d.d., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB: 10840749604, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 18. lipnja 2024. godine
 3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Stefana Culosa za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva GENERALI OSIGURANJE d.d., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB: 10840749604, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 18. lipnja 2024. godine
 4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Antu Jažu za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska 2, Zagreb, OIB: 94472454976, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 6. srpnja 2022. godine
 5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Mirka Grgića za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska 2, Zagreb, OIB: 94472454976, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 6. srpnja 2022. godine
 6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Nenada Volarevića za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska 2, Zagreb, OIB: 94472454976, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 6. srpnja 2022. godine
 7. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Davora Bubala za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska 2, Zagreb, OIB: 94472454976, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 9. veljače 2022. godine
 8. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Zdenka Milasa za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska 2, Zagreb, OIB: 94472454976, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 27. lipnja 2023. godine
 9. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Grgu Dodiga za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora društva EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB: 22694857747, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od 19. srpnja 2021. do 19. srpnja 2025. godine
 10. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za prof. dr. sc. Zvonimira Slakopera za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora društva EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB: 22694857747, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od 19. srpnja 2021. do 19. srpnja 2025. godine
 11. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Radoslava Pavlovića za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora društva EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB: 22694857747, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 2. srpnja 2022. godine
 12. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o zahtjevima za objavljivanje u skladu s Uredbom o prospektu (ESMA32-382-1138 HR)