14. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 22. travnja 2021. na 14. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Smjernice za reosiguranje
 2. Rješenje kojim se Susanne Riess izdaje odobrenje za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33/a, Zagreb, OIB: 10931821267, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 6. prosinca 2021. godine
 3. Rješenje kojim se Andreasu Senjaku izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33/a, Zagreb, OIB: 10931821267, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 6. prosinca 2021. godine
 4. Rješenje kojim se Geraldu Hasleru izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33/a, Zagreb, OIB: 10931821267, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 6. prosinca 2021. godine
 5. Rješenje kojim se Andreasu Grünbichleru izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33/a, Zagreb, OIB: 10931821267, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 6. prosinca 2021. godine
 6. Rješenje kojim se Katarini Kraljević izdaje odobrenje za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, Zagreb, OIB: 52848403362, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 22. travnja 2024. godine
 7. Rješenje kojim se preddruštvu ProSol Brokers društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 8. Rješenje kojim se preddruštvu Risk Solution Broker društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja
 9. Rješenje kojim se preddruštvu SALESMAN j.d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 10. Rješenje kojim se društvu IMPULS – LEASING d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 24/1, OIB: 65918029671, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže od dana zaprimanja ovoga Rješenja s primateljima leasinga sklapati ugovore o leasingu na jasan i razumljiv način tako da: u ugovorima o financijskom leasingu bude jasno određena vrsta kamatne stope temeljem koje se obračunava leasing rata, a u ugovorima o operativnom leasingu bude jasno određena vrsta leasing obroka te u slučaju ugovaranja mogućnosti promjene leasing rata/obroka koja nije rezultat usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom, bude jasno naveden način promjene te objektivni, opravdani i dokazivi razlozi za promjenu pri čemu je za navedene promjene potrebno zatražiti suglasnost primatelja leasinga; da ugovori o financijskom leasingu koji se sklapaju s potrošačima budu usklađeni s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju u dijelu obračuna kamatnih stopa; te u roku od 30 dana od zaprimanja ovog Rješenja dostaviti pisano očitovanje Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene na dan 1. studenog 2008., 1. kolovoza 2011. i 1. rujna 2011. godine
 11. Rješenje kojim se društvu Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o., Zagreb, Kovinska 5, OIB: 17080997510, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže od dana zaprimanja ovoga Rješenja s primateljima leasinga sklapati ugovore o leasingu na jasan i razumljiv način tako da: u ugovorima o financijskom leasingu koji se sklapaju s promjenjivom kamatnom stopom vezanom uz određeni promjenjivi parametar bude jasno određena struktura kamatne stope te način usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom; u ugovorima o operativnom leasingu koji se sklapaju s promjenjivim leasing obrokom vezanim uz određeni promjenjivi parametar bude jasno određen način obračuna leasing obroka te način usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom; i da ugovori o financijskom leasingu koji se sklapaju s potrošačima budu usklađeni s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju u dijelu obračuna kamatnih stopa; te u roku od 30 dana od zaprimanja ovog Rješenja dostaviti pisano očitovanje Hanfi o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene na način da je Društvo odlukom Uprave iz studenog 2008. povećalo, te do isteka ugovora održavalo, početne kamatne stope (kod ugovora s fiksnom kamatnom stopom) odnosno početne kamatne marže (kod ugovora s promjenjivom kamatnom stopom); u razdoblju od travnja 2015. do svibnja 2016. u ugovorima o leasingu propustilo usklađivati promjenjive kamatne stope s promjenama referentnih kamatnih stopa kada je njihova vrijednost bila negativna; i od 2015. u ugovorima o financijskom leasingu s potrošačima sklapalo i primjenjivalo ugovorne odredbe suprotne Zakonu o potrošačkom kreditiranju
 12. Rješenje kojim se društvu OTP Leasing d.d., Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 23780250353, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže od dana zaprimanja ovoga Rješenja s primateljima leasinga sklapati ugovore o leasingu na jasan i razumljiv način tako da: u ugovorima o financijskom leasingu koji se sklapaju s promjenjivom kamatnom stopom vezanom uz određeni promjenjivi parametar bude jasno određena struktura kamatne stope te način usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom (trenutak kada se vrši usklađivanje, vrijednost promjenjivog parametra koji se uzima prilikom usklađivanja te referentna razdoblja na koja će se usklađivanje odnositi); u ugovorima o operativnom leasingu koji se sklapaju s promjenjivim leasing obrokom vezanim uz određeni promjenjivi parametar bude jasno određen način obračuna leasing obroka te način usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom (trenutak kada se vrši usklađivanje, vrijednost promjenjivog parametra koji se uzima prilikom usklađivanja te referentna razdoblja na koja će se usklađivanje odnositi); ukoliko se ugovara mogućnost promjene leasing rata/obroka (odnosno kamatne stope temeljem koje se isti obračunavaju) koja nije rezultat usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom, u ugovorima o leasingu bude jasno naveden način promjene te objektivni, opravdani i dokazivi razlozi za promjenu pri čemu je za navedene promjene potrebno zatražiti suglasnost primatelja leasinga; i da ugovori o financijskom leasingu koji se sklapaju s potrošačima budu usklađeni s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju u dijelu obračuna kamatnih stopa; te u roku od 30 dana od zaprimanja ovog Rješenja dostaviti pisano očitovanje Hanfi o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene temeljem odluka uprave o usklađenju kamatnih stopa od 24. lipnja 2009., 23. travnja 2012. i 24. travnja 2013. godine
 13. Rješenje kojim se društvu BKS – leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 52277663197, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže od dana zaprimanja ovoga Rješenja s primateljima leasinga sklapati ugovore o leasingu na jasan i razumljiv način tako da: u ugovorima o financijskom leasingu bude određena vrsta kamatne stope temeljem koje se obračunava leasing rata, a u slučaju ugovaranja promjenjive kamatne stope vezane uz određeni promjenjivi parametar bude jasno određena struktura kamatne stope te način usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom (trenutak kada se vrši usklađivanje, vrijednost promjenjivog parametra koja se uzima prilikom usklađivanja te referentna razdoblja na koja će se usklađivanje odnositi); u ugovorima o operativnom leasingu bude određena vrsta leasing obroka, a u slučaju ugovaranja promjenjivog leasing obroka vezanog uz određeni promjenjivi parametar bude jasno određen način obračuna leasing obroka te način usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom (trenutak kada se vrši usklađivanje, vrijednost promjenjivog parametra koja se uzima prilikom usklađivanja te referentna razdoblja na koja će se usklađivanje odnositi); ukoliko se ugovara mogućnost promjene leasing rata/obroka (odnosno kamatne stope temeljem koje se isti obračunavaju) koja nije rezultat usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom, u ugovorima o leasingu bude jasno naveden način promjene te objektivni, opravdani i dokazivi razlozi za promjenu pri čemu je za navedene promjene potrebno zatražiti suglasnost primatelja leasinga; i da ugovori o financijskom leasingu koji se sklapaju s potrošačima budu usklađeni s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju u dijelu obračuna kamatnih stopa; te u roku od 30 dana od zaprimanja ovog Rješenja dostaviti pisano očitovanje Hanfi o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene dana 27. kolovoza 2009. godine
 14. Rješenje kojim se društvu Erste & Steiermaerkische S-Leasing d.o.o., Zagreb, Zelinska 3, OIB: 46550671661, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže od dana zaprimanja ovoga Rješenja s primateljima leasinga sklapati ugovore o leasingu na jasan i razumljiv način tako da: u ugovorima o financijskom leasingu koji se sklapaju s promjenjivom kamatnom stopom vezanom uz određeni promjenjivi parametar bude jasno određena struktura kamatne stope te način usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom, u ugovorima o operativnom leasingu koji se sklapaju s promjenjivim leasing obrokom vezanim uz određeni promjenjivi parametar bude jasno određen način obračuna leasing obroka te način usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom; te u roku od 30 dana od zaprimanja ovog Rješenja dostaviti pisano očitovanje Hanfi o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene na način da je od 2009. usklađivalo promjenjive kamatne stope (temeljem kojih je obračunavalo leasing rate/obroke) s vrijednošću referentnih kamatnih stopa koje nisu odgovarale tržišnim vrijednostima
 15. Rješenje kojim se društvu PBZ-LEASING d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 57270798205, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže u roku od 30 dana od zaprimanja ovog Rješenja dostaviti pisano očitovanje Hanfi o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene na način da je od 2009. u određenom trenutku ugovornog odnosa prestalo usklađivati promjenjive kamatne stope (temeljem kojih je obračunavalo leasing rate/obroke) s promjenama tržišnih vrijednosti referentnih kamatnih stopa odnosno primijenilo je interno određenu minimalnu kamatnu stopu iako ista nije bila ugovorena
 16. Rješenje kojim se društvu HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže se u roku od 30 dana od zaprimanja ovog Rješenja dostaviti pisano očitovanje Hanfi o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene temeljem odluka uprave o promjeni kamatnih stopa donesenih u 2008. i 2009. godini; te se zabranjuje isplata dobiti do 30. travnja 2022. godine
 17. Rješenje kojim se društvu UniCredit leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 17, OIB: 18736141210, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže u roku od 30 dana od zaprimanja ovog Rješenja dostaviti pisano očitovanje Hanfi o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga kojima nije izvršilo povrat pogrešno obračunatih kamata/leasing obroka, a čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene: Odlukama o povećanju marže postojećeg portfelja za odabrane ugovore donesenim od strane Uprave u razdoblju od 5. prosinca 2011. do 17. rujna 2012., usklađivanjem promjenjivih kamatnih stopa (temeljem kojih je obračunavalo leasing rate/obroke) s pogrešnom vrijednošću referentnih kamatnih stopa u 2008. i 2009. i vanugovornim usklađivanjem kamatnih stopa (temeljem kojih je obračunavalo leasing rate/obroke) s referentnim kamatnim stopama u ugovorima sklopljenim u razdoblju od 2009. do 2011. godine
 18. Službeno stajalište u pogledu primjene odredbe članka 22. stavka 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu
 19. Rješenje kojim se OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Divka Budaka 1d, OIB: 96261939721, izdaje odobrenje za pripajanje OTP SHORT-TERM BOND otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, OTP e-start otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom