13. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 15. travnja 2021. na 13. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se utvrđuje da je za Gina Pastorčića iz Malinske, Lina Bolmarčića 31, OIB 96550428776, Igora Borovca iz Kostrene, Rožići 16, OIB 95956245230 i društvo PIK-ESOP d.o.o., Rijeka, Krešimirova 26, OIB 48434719726, dana 13. veljače 2019. nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva PIK d.d., Rijeka, Krešimirova 26, OIB 40174736344; te se nalaže Gini Pastorčiću iz Malinske, Lina Bolmarčića 31, OIB 96550428776, Igoru Borovcu iz Kostrene, Rožići 16, OIB 95956245230 i društvu PIK-ESOP d.o.o., Rijeka, Krešimirova 26, OIB 48434719726, u roku od 90 (devedeset) dana od dana primitka ovoga rješenja, u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava podnijeti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva PIK d.d., Rijeka, Krešimirova 26, OIB 40174736344, ponudu za preuzimanje i isprave iz članka 22. stavka 3. navedenog Zakona o preuzimanju dioničkih društava
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Hrvoja Krstulovića, za obavljanje funkcije člana uprave ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, na mandat u trajanju od 2 (dvije) godine i to od 13. svibnja 2021. do 12. svibnja 2023. godine
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Damira Krcivoja, za obavljanje funkcije člana uprave ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, na mandat u trajanju od 2 (dvije) godine i to od 13. svibnja 2021. do 12. svibnja 2023. godine
  4. Rješenje kojim se Tamari Kolega izdaje odobrenje za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva Allianz Hrvatska d.d., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 23759810849, za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine koje počinje teći trećeg radnog dana od dana donošenja ovog rješenja
  5. Rješenje kojim se preddruštvu AlterRisk društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja
  6. Rješenje kojim je Mihaelu Koziću, osnivaču obrta INV 42, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Mihael Kozić, Novska, Zagrebačka 70, dana 5. ožujka 2021., prestala je važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 27. rujna 2012. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I-453-02/12-37/52, URBROJ: 326-663-12-2
  7. Rješenje kojim je društvu CROATIA AS društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Rijeci, Riva Boduli 3, OIB: 29444493646, dana 31. ožujka 2021. prestala je važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 28. prosinca 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I-453-06/06-03/14