12. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 1. travnja 2021. na 12. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Smjernice o kriterijima za isplatu dividende društava za osiguranje u 2021. godini
 2. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva
 3. Rješenje kojim se utvrđuje da je za društvo LUXURY REAL ESTATE d.o.o., Zagreb, Bednjanska 14, OIB: 24032764718, Bojana Horvačića iz Zagreba, Ulica Crvenog križa 25, OIB: 53852559251, Borana Poljančića iz Zagreba, Zatišje 8F, OIB: 03112506987 i Zvonimira Zlopašu iz Zagreba, Bednjanska ulica 14, OIB: 95836179620, dana 5. srpnja 2019. nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250; te se nalaže društvu LUXURY REAL ESTATE d.o.o., Bojanu Horvačiću, Boranu Poljančiću i Zvonimiru Zlopaši, u roku od 90 (devedeset) dana od dana primitka ovog rješenja, u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava podnijeti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponudu za preuzimanje i isprave iz članka 22. stavka 3. navedenog Zakona o preuzimanju dioničkih društava
 4. Rješenje kojim se utvrđuje da su dionička društva: Isto grupa d.d., Varaždin, Augusta Šenoe 4-6, OIB: 78858201330; Industrogradnja d.d., Varaždin, Augusta Šenoe 4-6, OIB: 03714155365; i Isto d.d. u stečaju, Varaždin, Augusta Šenoe 4-6, OIB: 88502209643, bila obvezna dionice društava izdane prije stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala, upisati u središnjem depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu toga Zakona, te su istu obvezu dužna izvršiti i nadalje
 5. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611, nalaže provesti sve mjere za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti propisane člankom 31. Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga o kojima ovisi pružanje ključne usluge mjesta trgovanja kao operatera ključne usluge sukladno člancima 14. i 19. Zakona o kibernetičkoj sigurnosti u roku od godine dana od dana primitka ovog rješenja; te se izriče opomena radi utvrđenog kršenja odredbe članka 296. stavka 3. točke 4. Zakona o tržištu kapitala
 6. Rješenje kojim se Othmaru Edereru izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, Zagreb, OIB: 28406115764, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 19. ožujka 2022. godine
 7. Rješenje kojim se Geraldu Gröstenbergeru izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, Zagreb, OIB: 28406115764, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 19. ožujka 2022. godine
 8. Rješenje kojim se Gernotu Reiteru izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, Zagreb, OIB: 28406115764, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 19. ožujka 2022. godine
 9. Rješenje kojim se Martinu Stihsenu izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva MERKUR osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 08937835435, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 1. ožujka 2023. godine
 10. Rješenje kojim se Martinu Ohdeu izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva MERKUR osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 08937835435, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 1. ožujka 2023. godine
 11. Rješenje kojim se Ingu Hofmannu izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva MERKUR osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 08937835435, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 1. ožujka 2023. godine
 12. Rješenje kojim se Wolfgangu Halseggeru izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva MERKUR osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 08937835435, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 1. ožujka 2023. godine
 13. Rješenje kojim se Haraldu Christandlu izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva MERKUR osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 08937835435, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 1. ožujka 2023. godine
 14. Rješenje kojim se Mariji Buljan izdaje odobrenje za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva AGRAM LIFE osiguranje d.d., Trnjanska cesta 108, Zagreb, OIB: 18742666873, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 10. ožujka 2023. godine
 15. Rješenje kojim se Mateji Čizmić izdaje odobrenje za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva AGRAM LIFE osiguranje d.d., Trnjanska cesta 108, Zagreb, OIB: 18742666873, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 10. ožujka 2023. godine
 16. Rješenje kojim se Borisu Erkapiću odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva AGRAM LIFE osiguranje d.d., Trnjanska cesta 108, Zagreb, OIB: 18742666873, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 27. lipnja 2021. godine
 17. Rješenje kojim se Mladenu Rihtariću izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva AGRAM LIFE osiguranje d.d., Trnjanska cesta 108, Zagreb, OIB: 18742666873, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 27. lipnja 2023. godine
 18. Rješenje kojim se Evi Jendriš Škrljak izdaje odobrenje za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva AGRAM LIFE osiguranje d.d., Trnjanska cesta 108, Zagreb, OIB: 18742666873, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 27. lipnja 2023. godine
 19. Rješenje kojim se Draženu Božiću izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva OTP Osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB: 98164456048, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 22. srpnja 2023. godine
 20. Rješenje kojim se preddruštvu BORD ZASTUPANJE d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 21. Rješenje kojim je Miji Diraka Vlačić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju EURO INVEST, obrt za zastupanje u osiguranju, Mia Diraka Vlačić, Pula, Kochova 7, dana 5. ožujka 2021., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 27. kolovoza 2020. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/20-01/59, URBROJ: 326-01-22-20-4
 22. Rješenje kojim se Nikolini Skoko Banić daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 23. Službeno stajalište u vezi s tumačenjem odredbe članka 8. stavka 5. Zakona o leasingu u smislu smije li leasing društvo, neovisno o zabrani odobravanja pozajmica, davati pozajmice svojim radnicima