12. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 21. ožujka 2019. na 12. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se PBZ Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, OIB: 73073960573, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje PBZ Euro Short Term Bond, otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila PBZ Euro Short Term Bond, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, kao i odobrenje na izbor depozitara za PBZ Euro Short Term Bond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, i to društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732; te se izdaje odobrenje za ulaganje preko 35% neto imovine Fonda, u prenosive vrijednosne papire i to obveznice te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska
  2. Rješenje kojim se društvu PLATINUM INVEST d.o.o. za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, sa sjedištem u Zagrebu, Ignjata Đorđića 8, OIB: 85233080106, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje Platinum Corporate Bond, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila Platinum Corporate Bond, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, kao i odobrenje na izbor depozitara za Platinum Corporate Bond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, i to Addiko Bank dioničkog društva, sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877
  3. Rješenje kojim se Zoranu Stankoviću izriče opomena radi davanja preporuke za ulaganje, uz prodaju dionica burzovne oznake ATGR suprotno sadržaju te preporuke, a što predstavlja postupanje protivno odredbama članka 515. stavka 2. ZTK
  4. Rješenje kojim je Nikoli Dunaju, vlasniku obrta za zastupanje u osiguranju AZ DUNAJ, obrt za zastupanje, vl. Nikola Dunaj, Krapina, Ante Starčevića 3., dana 31. srpnja 2018., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 9. prosinca 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/148, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
  5. Rješenje kojim je Zoranu Vorihu, vlasniku obrta za zastupanje u osiguranju AZ VORIH, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. ZORAN VORIH, ZAGREB, SELSKA CESTA 136, dana 2. siječnja 2018., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 29. travnja 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/47, URBROJ: 326-01-660-663-16-5
  6. Rješenje kojim je Zvonimiru Jakeliću, vlasniku obrta za zastupanje u osiguranju EX NUMMUS, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Zvonimir Jakelić, Stari Mikanovci, Školska 13, dana 13. prosinca 2018., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 20. prosinca 2012. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/12-37/76, URBROJ: 326-663-12-3
  7. Rješenje kojim je društvu ALTITUDO OSIGURANJA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Jurišićeva 8, OIB: 56907441443 dana 31. siječnja 2019. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 10. srpnja 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/15-01/35, URBROJ: 326-01-660-663-15-2
  8. Rješenje kojim se Tomislavu Bandovu, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju AOS, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Tomislav Bandov, Zagreb, Slanovečka 116, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja