11. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 25. ožujka 2021. na 11. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost: 

 1. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB 22694857747 otklonilo nezakonitosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 4.11.2020. (KLASA: UP/I 974-08/20-01/20, URBROJ: 326-01-50-20-10) na način da je unaprijedilo sustav upravljanja operativnim rizikom i rizikom ugleda te sustav unutarnjih kontrola u skladu s odredbama članka 94. stavaka 1., 2. i 4. i članka 97. stavka 1. Zakona o osiguranju u vezi poslovnog procesa sklapanja ugovora o osiguranju s obzirom na vrstu osiguranja 03. Osiguranje cestovnih vozila te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem Društva (UP/I 974-08/20-01/20)
 2. Rješenje kojim se Darku Popovskom izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva TRIGLAV OSIGURANJE d.d., Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB: 29743547503, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći danom imenovanja na navedenu funkciju
 3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Sabine Usaty, za obavljanje funkcije članice uprave društva UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13 A, Zagreb, OIB 75665455333, za mandat u trajanju od 3 (tri) godine, od dana imenovanja
 4. Rješenje kojim se Željku Lovrinčeviću izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 19. rujna 2021. godine
 5. Rješenje kojim se Robertu Škopcu izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 23. travnja 2022. godine
 6. Rješenje kojim se Hrvoju Patajcu izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 23. travnja 2022. godine
 7. Rješenje kojim se Vitomiru Palinecu izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 19. lipnja 2023. godine
 8. Rješenje kojim se Vlasti Pavličević izdaje odobrenje za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 4. listopada 2022. godine
 9. Rješenje kojim se obustavlja postupak pokrenut povodom zahtjeva društva UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13 A, Zagreb, OIB: 75665455333, za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Martinu Johnu Whiteu
 10. Rješenje kojim se preddruštvu LEVEL ONE IN d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, Andrije Hebranga 8, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 11. Rješenje kojim je Damiru Liberu, osnivaču obrta MONETA, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Damir Liber, Zagreb, Ljutićka ulica 7/1, dana 1. ožujka 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 8. prosinca 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/17-01/129, URBROJ: 326-01-660-663-17-4
 12. Rješenje kojim je Katici Asić, osnivačici obrta AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU "BONUS-ASIĆ", vl. Katica Asić, Gospić, Ante Starčevića 13, dana 30. lipnja 2018., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 14. prosinca 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I-453-06/06-03/25
 13. Rješenje kojim je Branimiru Štefancu, osnivaču obrta AZ BRANIMIR, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Branimir Štefanac, Pleternica, Ivana Šveara 1, dana 29. lipnja 2018., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 15. prosinca 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/15-01/148, URBROJ: 326-01-660-663-15-2
 14. Rješenje kojim je Kristijanu Đuraniću, osnivaču obrta AZ ĐURANIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Kristijan Đuranić, Belica, Prvomajska 69, dana 14. siječnja 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 11. prosinca 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/15-01/139, URBROJ: 326-01-660-663-15-2
 15. Rješenje kojim je Vedranu Bureku, osnivaču obrta AZ WELT, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Vedran Burek, Osijek, Sv. Leopolda B. Mandića bb, dana 28. veljače 2018., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 15. travnja 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/16-01/50, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
 16. Rješenje kojim se obustavlja postupak pokrenut povodom zahtjeva Svemirke Biočić, osnivačice obrta BIOČIĆ, obrt za usluge, vl. Svemirka Biočić, Runović, Runović 427, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 17. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Borisa Guljaša, za obavljanje funkcije člana uprave HPB Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB:77486858909, na mandat u trajanju od 2 (dvije) godine koji počinje teći od 15. svibnja 2021. godine
 18. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Lidiju Grbešić, za obavljanje funkcije članice uprave HPB Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB:77486858909, na mandat u trajanju od 2 (dvije) godine koji počinje teći od 15. svibnja 2021. godine
 19. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Ivana Radića, za obavljanje funkcije člana uprave PBZ Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, na mandat u trajanju od 3 (tri godine) koji počinje teći od 9. svibnja 2021. godine
 20. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Marina Hrešića, za obavljanje funkcije člana uprave PBZ Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, na mandat u trajanju od 3 (tri godine) koji počinje teći od 26. travnja 2021. godine
 21. Rješenje kojim se PBZ Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom PBZ Dollar Progressive fond, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732; a PBZ Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima se odobrava iznimka za ulaganje u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Sjedinjene Američke Države i to do 100% neto imovine Fonda tijekom prve dvije godine od osnivanja fonda, odnosno do 85% nakon prve dvije godine od osnivanja fonda