11. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 14. ožujka 2019. na 11. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
  3. Rješenje kojim se utvrđuje da je investicijsko društvo INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, OIB: 68481874507, izradilo interne akte kojima se propisuju aktivnosti vezane uz kontrolu poslovnog ponašanja brokera, kao i organizacijske jedinice/osobe zadužene za provođenje takvih aktivnosti i provelo kontrole poslovnog ponašanja brokera u dijelu sklapanja dogovorenih transakcija u razdoblju od 1.12.2018. do 1.2.2019. te dostavilo Hanfi izvještaje o provedenim predmetnim kontrolama, čime je postupilo po nalozima iz Točke II. rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, UP/I 971-04/17-01/04, URBROJ: 326-01-40-42-18-30 od 22.11.2018. godine; te se okončava postupak redovnog neposrednog nadzora nad investicijskim društvom INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, OIB: 68481874507, koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 971-04/17-01/04
  4. Rješenje kojim se Wassimu El Helou daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva ALLIANZ ZAGREB d.d., Zagreb, Heinzelova 70, OIB 23759810849, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine
  5. Rješenje kojim je Aleksandru Krčmareviću, vlasniku obrta AZ-LOTUS, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Aleksandar Krčmarević, Sisak, S. i A. Radića 12, dana 31. prosinca 2018. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 11. prosinca 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-974-03/15-01/147, URBROJ: 326-01-660-663-15-2
  6. Rješenje kojim je ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. IVAN MATIJA KORKUT, ZAGREB, DOBOJSKA 38 E, dana 31. prosinca 2018. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 11. siječnja 2007. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-06/06-03/289, URBROJ: 326-112-07-3
  7. Rješenje kojim je Deanu Radoševiću iz Mučića, Puži 56, OIB: 61016507079, vlasniku obrta RIOS AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, vl. DEAN RADOŠEVIĆ, MUČIĆI, PUŽI 56, dana 31. prosinca 2018., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 9. veljače 2012. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/12-37/5, URBROJ: 326-112-12-2