10. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 7. ožujka 2019. na 10. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 2. Pravilnik o prijenosu upravljanja AIF-om
 3. Pravilnik o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a
 4. Pravilnik o udjelima AIF-ova
 5. Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a
 6. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva
 7. Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu
 8. Rješenje kojim se OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta OTP e - start FONDA, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 9. Rješenje kojim se OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta OTP START, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 10. Rješenje kojim se OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila OTP e - start FONDA otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 11. Rješenje kojim se OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila OTP START FONDA otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 12. Rješenje kojim se kreditnoj instituciji ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., sa sjedištem u Umagu, Ernesta Miloša 1, OIB: 65723536010, na neodređeno vrijeme izdaje prethodna suglasnost o ispunjavanju uvjeta za obavljanje investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona o tržištu kapitala - zaprimanje i prijenos naloga u vezi s jednim ili više financijskih instrumenata
 13. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Zdenka Mataka, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora ERSTE društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, na mandat u trajanju od četiri (4) godine počevši od 14. ožujka 2019. godine
 14. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Krešimira Gunjaču, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora ERSTE društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, na mandat u trajanju od četiri (4) godine počevši od 14. ožujka 2019. godine
 15. Rješenje kojim je Ivanu Ljubičiću, vlasniku obrta MONEO II, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Ivan Ljubičić, Osijek, Sjenjak 58, dana 17. prosinca 2018., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 7. listopada 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-974-03/15-01/58, URBROJ: 326-01-660-663-15-3
 16. Rješenje kojim se Željku Radaku, osnivaču obrta Certus Plus, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Željko Radak, Split, Vinkovačka 16, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 17. Rješenje kojim se Georgu Englu daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva GENERALI OSIGURANJE d.d., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB10840749604, na mandat u trajanju od 3 (tri) godine od dana imenovanja od strane nadzornog odbora društva GENERALI OSIGURANJE d.d.