7. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 28. veljače 2023. na 7. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Uputu za izradu i dostavu izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u elektroničkom obliku
 2. Rješenje kojim se Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Raiffeisen EUR 2025 Bond II, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to društva Raiffeisenbank Austria d.d., OIB: 53056966535, te se odobrava iznimka za ulaganje do 100% neto imovine Raiffeisen EUR 2025 Bond II, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka
 3. Rješenje kojim se Eurizon Asset Management Croatia društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, OIB: 73073960573, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Eurizon HR Target 2025 IV fond, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, OIB: 02535697732
 4. Rješenje kojim se društvu Centar faktor d.o.o., OIB: 69566160187 radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nalaže u svojim poslovnim knjigama ispraviti računovodstvene pogreške nastale prilikom evidentiranja poslovnih događaja vezanih uz ugovore o kratkoročnim pozajmicama na način određen MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške.
 5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Josipi Parać Bistrović za obavljanje funkcije članice uprave društva Allianz Hrvatska d.d., OIB: 23759810849, za mandat u trajanju od 3 (tri) godine, koji počinje teći trećeg radnog dana od dana donošenja ovog rješenja
 6. Rješenje kojim se daje suglasnost Ruži Ercegović za obavljanje funkcije članice uprave leasing-društva Toyota Tsusho Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Velikopoljska ulica 1, OIB: 95850150335, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina od dana imenovanja
 7. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Marku Petrasu za obavljanje funkcije člana uprave FARVE PRO INVEST društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima OIB: 32697869602, na mandat u trajanju od u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje teći s danom zaprimanja ovog rješenja
 8. Rješenje kojim se Ivani Pišković, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju Agencija Pišković, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Ivana Pišković, Sesvete, Ulica Grge Franje Puđaka 9a, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 9. Rješenje kojim se Josipi Vrban, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju KARLO ZASTUPANJE, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Josipa Vrban, Gospić, Ulica kralja Tomislava 27, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 10. Rješenje kojim se Josipi Dunatov, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju AZ DEFIGO, obrt za zastupanje u osiguranju, Josipa Dunatov, Zadar, Novogradiška 10, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 11. Rješenje kojim je Ljerki Vuk (sada Frketić), osnivačici obrta PRIMUS, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Ljerka Vuk, Cernik, Požeška 165, 16. siječnja 2023. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 9. rujna 2019. rješenjem Hanfe
 12. Rješenje kojim je Ingrid Benčić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju INGRID, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Benčić Ingrid, Hrboki, Hrboki 43, dana 11. listopada 2022. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 1. ožujka 2018. rješenjem Hanfe
 13. Rješenje kojim je Darku Auguštanu, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju AZ AUGUŠTAN, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Darko Auguštan, Zagreb, Šeferova ulica 2, dana 31. kolovoza 2022. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 13. studenoga 2015. rješenjem Hanfe
 14. Rješenje kojim je Spomenki Stanić, osnivačici obrta PREMIJA NOVA, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Spomenka Stanić, Valpovo, Osječka 3, dana 9. veljače 2023. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 18. travnja 2019. rješenjem Hanfe