6. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 16. veljače 2023. na 6. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva
  2. Rješenje kojim se društvu OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem, OIB: 96261939721, izdaje odobrenje za pripajanje OTP e-start otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, lSlN: HROTPIUENVC5, LEI: 529900G0N9DN11YQ3T12, OTP start otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, ISIN: HROTPIUNVCF2, LEI: 529900BBXQ3YM3DSTN15
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Korneliji Lojo, za obavljanje funkcije članice uprave društva Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, OIB: 62573520714, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Krešimiru Gunjači za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, OIB 49659289650, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje 15. ožujka 2023. godine
  5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Zdenku Mataku za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, OIB 49659289650, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje 15. ožujka 2023. godine
  6. Rješenje kojim se Jeleni Žaper osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju Protectus, obrt za zastupanje u osiguranju, Jelena Žaper, Podstrana, Domovinskog rata 36, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim se preddruštvu ESICHER d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Karlovcu, Skopska 13, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  8. Rješenje kojim je Zoranu Šusteru osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Progreso zastupanje, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Zoran Šuster, Zagreb, Trakošćanska ulica 30, dana 31. prosinca 2022., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 21. lipnja 2011. rješenjem Hanfe
  9. Rješenje kojim je Željku Brkiću i Daliboru Brkiću, osnivačima obrta ZASTUPANJE PLUS, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Željko Brkić i Dalibor Brkić, Zagreb, Ulica Crvenog križa 35, dana 1. siječnja 2023., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 21. prosinca 2018. rješenjem Hanfe