5. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 8. veljače 2023. na 5. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o dodatnim zahtjevima za mala društva za osiguranje
 2. Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda
 3. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
 4. Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje
 5. Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 6. Pravilnik o statističkim standardima osiguranja
 7. Rješenje kojim se društvu CROATIA osiguranje mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Zagreb, OIB: 81231269363, nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene nadzorom
 8. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Digital Assets d.o.o., Split, OIB: 37096783668 ispunilo sve točke iz rješenja Hanfe od 5.10.2022. čime je otklonilo sve nezakonitosti i nepravilnosti te je postupak nadzora okončan
 9. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Željka Bedenica za obavljanje funkcije člana uprave društva Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., Zagreb, OIB: 42795279057, LEI: 5493007HS4TMDDH1EC15, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine
 10. Rješenje kojim se izdaje suglasnost Krešimiru Rukavini za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu FARVE PRO INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, LEI: 747800J05BCMGODXMQ42, u visini od 15,35% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva; namjeravano stjecanje iz točke 1. izreke ovog rješenja mora se provesti u roku od 9 (devet) mjeseci od dana primitka ovog rješenja
 11. Rješenje kojim se Ervinu Kovačeviću priznaju se ispiti: a) basic exam, položen u organizaciji Cyprus Securities and Exchange Commission, Ciparskog nadležnog regulatornog tijela; b) za obavljanje poslova burzovnog posrednika za izvršavanje narudžbi klijenata i investicijsko savjetovanje i upravljanje financijskim instrumentima klijenata u organizaciji Udruženja članova burze vrijednosnih papira u Republici Sloveniji kao kvalifikacija za izvršavanje ili prijenos naloga (ispit L2 – Brokerski poslovi)
 12. Rješenje kojim se Mariju Sakomanu, vlasniku obrta za zastupanje u osiguranju SAKI, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Mario Sakoman, Klinča Sela, Sakomanova ulica 3, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 13. Rješenje kojim je Željku Sakomanu, osnivaču obrta SAKI, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Željko Sakoman, Klinča Sela, Sakomanova ulica 3, dana 31. prosinca 2022., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 30. prosinca 2015. rješenjem Hanfe te se utvrđuje da tvrtka obrta za zastupanje u osiguranju sada glasi: SAKI, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Mario Sakoman, Klinča Sela, Sakomanova ulica 3
 14. Rješenje kojim se Vandi Babić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju VB ASEKURO, obrt za zastupanje u osiguranju, Vanda Babić, Split, Doverska 2, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 15. Rješenje kojim se Mirjani Striki, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju DOMINUS, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Mirjana Strika, Šibenik, Ulica Branitelja Domovinskog rata 2 d, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 16. Rješenje kojim je Ivici Prgometu, osnivaču obrta MARSONIA PLUS AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, vlasnik Ivica Prgomet, Slavonski Brod, A. Starčevića 40, dana 2. kolovoza 2022. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 18. veljače 2010. rješenjem Hanfe
 17. Rješenje kojim je Zdravku Buhinu, osnivaču obrta AZ-ZAGI, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Zdravko Buhin, Zagreb, Selska cesta 136, dana 30. studenoga 2022. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 16. prosinca 2016. rješenjem Hanfe
 18. Rješenje kojim je Ljiljani Jakovčić, suvlasnici obrta JAKOVČIĆ AGENT, obrt za zastupanje u osiguranju, Ljiljana Jakovčić i Mate Bilić, Omiš, Vukovarska bb, dana 30. prosinca 2022., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 14. studenoga 2011. rješenjem Hanfe te se utvrđuje da tvrtka obrta za zastupanje u osiguranju iz točke 1. sada glasi: PACTUM, obrt za zastupanje u osiguranju, Mate Bilić, Omiš, Put Ribnjaka 4
 19. Rješenje kojim se Bernardu Jurkoviću iz Zagreba, osnivaču obrta ZASTUPANJE U OSIGURANJU VL. BERNARD JURKOVIĆ, ZAGREB, ALBERTA FORTISA 25, dana 31. siječnja 2023. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 14. prosinca 2006. rješenjem Hanfe