4. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 3. veljače 2023. na 4. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2023. godinu
 2. Rješenje kojim se društvu ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 23889363045, izdaje odobrenje za pripajanje podfonda ZB Plus, lSlN: HRZBINUPLUS2, podfondu ZB eplus, ISIN: HRZBINUEURP9, oba podfondovi ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda
 3. Rješenje kojem se Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za preoblikovanje UCITS fonda Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u napajajući UCITS fond Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički, napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, kojemu je glavni fond Raiffeisen - Sustainable ShortTerm (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm), kojim upravlja društvo Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., sa sjedištem u Beču, Austrija; te se izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta Raiffeisen Flexi Euro kratkoročnog obvezničkog, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 4. Rješenje kojim se društvu Erste d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 49659289650, u dijelu poslovanja koji se odnosi na izvještavanje Hanfe o likvidnosti obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja i na upravljanje rizikom likvidnosti obveznih mirovinskih fondova, izriču mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti
 5. Rješenje kojim se Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 58384724129, izdaje odobrenje na bitne izmjene i dopune statuta AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, B i C
 6. Rješenje kojim se utvrđuje da društvo Virtual Planet d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva ulica 16, OIB: 49322397471 nije implementiralo na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu odluke o imenovanju ovlaštene osobe i jednog ili više zamjenika za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, budući da nije dostavilo odgovarajući dokaz o osiguranju uvjeta za njihov rad, sukladno točki III. Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 25. kolovoza 2022., čime utvrđena nezakonitost nije u potpunosti otklonjena; utvrđuje se da je društvo dostavilo izvješće o provedbi Rješenja Hanfe prema točki IV. izreke istog
 7. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Marinu Pranjiću za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Hrvatsko kreditno osiguranje d.d., Zagreb, OIB: 46406681143, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana izbora na navedenu funkciju
 8. Rješenje kojim se daje suglasnost Ivani Balenović, za obavljanje funkcije članice uprave leasing-društva Mobil Leasing d.o.o., Zagreb, OIB: 17080997510, za mandat u trajanju od godine dana
 9. Rješenje kojim se daje suglasnost Mirku Šerbeđiji za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva Mobil Leasing d.o.o., Zagreb, OIB: 17080997510, za mandat u trajanju od godine dana
 10. Rješenje kojim se Alanu Bubanoviću daje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu ESC Factoring d.o.o., Zagreb, OIB: 00180729178, u visini od 15% udjela u kapitalu i glasačkim pravima tog društva
 11. Rješenje kojim se Almiru Krkaliću daje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu ESC Factoring d.o.o., Zagreb, OIB: 00180729178, u visini od 15% udjela u kapitalu i glasačkim pravima tog društva
 12. Rješenje kojim se Elvedinu Grabovici daje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu ESC Factoring d.o.o., Zagreb, OIB: 00180729178, u visini od 15% udjela u kapitala i glasačkim pravima tog društva
 13. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Danijelu Brajkoviću za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 58384724129, na mandat u trajanju od dana zaprimanja ovog rješenja do 26. studenoga 2025. godine
 14. Rješenje kojim se izdaje suglasnost Krešimiru Kukecu za izravno povećanje kvalificiranog udjela u društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 62573520714, s trenutnih 50,00% za dodatnih 40,01% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima tog društva, što ukupno iznosi 90,01% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva; namjeravano stjecanje mora se provesti u roku od 9 (devet) mjeseci od dana primitka ovog rješenja
 15. Rješenje kojim se izdaje suglasnost Ivanu Tadinu za imenovanje članom uprave investicijskog društva HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. za investicijske usluge i poslovanje s financijskim instrumentima, sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 329988446701, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina
 16. Rješenje kojim se izdaje suglasnost Denisu Cvitanovića za imenovanje članom uprave investicijskog društva HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. za investicijske usluge i poslovanje s financijskim instrumentima, sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 329988446701, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina
 17. Rješenje kojim se Tatjani Kvaternik osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju KVATERNIK ZASTUPANJE, obrt za zastupanje u osiguranju, Tatjana Kvaternik, Velika Gorica, Zagrebačka 110, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 18. Rješenje kojim se Mariju Blazinariću osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju BLAZINARIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, Mario Blazinarić, Gornji Kuršanec, Ulica bana Jelačića 5, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 19. Rješenje kojim se preddruštvu PRIMARY BROKER d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u Zagrebu, Pere Budmanija 5, daje se dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja