3. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 25. siječnja 2023. na 3. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad, organizacijskim zahtjevima i nadzornim izvještajima pružatelja usluga dostave podataka
 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja
 4. Tehnička uputa za obveznike dostave propisanih informacija u službeni registar propisanih informacija i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
 5. Rješenje kojem se društvu Erste Asset Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje Erste Asset Management krovnim UCITS fondom te: otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom ERSTE HORIZONT 2026 i ERSTE HORIZONT 2026 II, kao dva podfonda od kojih se sastoji navedeni krovni fond; Rješenje obuhvaća i odobrenje prospekta i pravila Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) Erste Asset Management, kao i odobrenje na izbor depozitara za Krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) Erste Asset Management, i to društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.
 6. Rješenje kojim se daje suglasnost Krunoslavu Županu za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., Zagreb, OIB: 46550671661, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine
 7. Rješenje kojim se Darku Martinčeviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju DAMOS, obrt za zastupanje u osiguranju, Darko Martinčević, Varaždin, Vladislava Vežića 40, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 8. Rješenje kojim se preddruštvu MOJ BROKER d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju sa sjedištem u Ivanjoj Reci, Marofska ulica 12, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 9. Rješenje kojim je Igoru Kušeti, osnivaču obrta AZ KUŠETA, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Igor Kušeta, Višnjevac, Crni put 58, dana 28. prosinca 2022. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 15. prosinca 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 10. Rješenje kojim je Janku Turkoviću, osnivaču obrta AZ CONSULT, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Janko Turković, Zagreb, Selska cesta 136, dana 1. prosinca 2021. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 19. kolovoza 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 11. Rješenje kojim je Kristijanu Marciušu, osnivaču obrta KDM, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Kristijan Marciuš, Čakovec, Otona Župančića 22, dana 2. svibnja 2022. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 21. travnja 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga