1. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 13. siječnja 2023. na 1. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162 odobrava naknada za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja za 2023. godinu, u godišnjem iznosu od 1.398,63 eura, za svakog člana Fonda za zaštitu ulagatelja
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Tomislavu Rajiću za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva HOK-OSIGURANJE d.d., Capraška ulica 6, Zagreb, OIB: 00432869176, za mandat u trajanju od četiri godine koji započinje 10. 3. 2023. godine
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Tedi Djekanoviću, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva TRIGLAV OSIGURANJE d.d., Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB: 29743547503, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći od dana zaprimanja ovog rješenja
  4. Rješenje kojim se Edvini Lukšija Fabić osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju MATRICA, obrt za zastupanje u osiguranju, Edvina Lukšija Fabić, Zagreb, Pijavišće 13, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se Antunu Lovrekoviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju ALT, obrt za zastupanje u osiguranju, Antun Lovreković, Petrinja, Drenačka bb, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim je Nevenu Mamuli, osnivaču obrta LAV, obrt za zastupanje u osiguranju, Neven Mamula, Sesvete, Orhideja 30, dana 15. rujna 2022. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim se Renati Barbić, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju LEBINAC, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Renata Barbić, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 1A, dana 31. prosinca 2022. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 25. veljače 2021. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga