1. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 13. siječnja 2022. na 1. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Uputa za primjenu kontnog plana za središnje druge ugovorne strane (SDUS)
 2. Rješenje kojim se MEZZANINE PARTNERS dioničkom društvu za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 39, OIB: 96964166708, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje zatvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala bez pravne osobnosti s privatnom ponudom Croatian Mezzanine Debt Fund, Zatvoreni alternativni investicijski fond
 3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft mbH sa sjedištem u Beču, Mooslackengasse 12, Republika Austrija, upisano u registru Trgovačkog suda u Beču u Republici Austriji pod registarskim brojem FN 83517 w, OIB: 24461480194, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela, te društvima RBI Beteiligungs GmbH sa sjedištem u Beču, Am Stadtpark 9, Republika Austrija upisano u registru Trgovačkog suda u Beču u Republici Austriji pod registarskim brojem FN 217076 f, i RBI Invest GmbH sa sjedištem u Beču, Am Stadtpark 9, Republika Austrija, upisano u registru Trgovačkog suda u Beču u Republici Austriji pod registarskim brojem FN 217073 a, za neizravno stjecanje kvalificranog udjela, u Raiffeisen Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 81769224349, u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
 4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Jasminu Hadžić, za obavljanje funkcije članice uprave društva SQ CAPITAL društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 54, OIB: 54009254385, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina
 5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Dominika Licu, za obavljanje funkcije člana uprave društva SQ CAPITAL društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 54, OIB: 54009254385, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina
 6. Rješenje kojim se Marku Topiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju KARTEL ZASTUPANJE, obrt za zastupanje u osiguranju, Marko Topić, Sesvete, Zeleni vijenac 43, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 7. Rješenje kojim se preddruštvu MARSONIA PLUS d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Slavonskom Brodu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 8. Rješenje kojim se Ratku Vukoviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CO ŠIBENIK, obrt za zastupanje u osiguranju, Ratko Vuković, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 21, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 9. Rješenje kojim se Teni Blokar daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 10. Rješenje kojim se društvu za zastupanje u osiguranju OVB Allfinanz Croatia d.o.o., Maksimirska 96/I, Zagreb, OIB 79130948331, radi otklanjanja nezakonitosti, nalaže unaprijediti kvalitetu obavljanja poslova distribucije osiguranja na način da, bez odgode: u odnosu na vrstu osiguranja 23. osiguranja života ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja): osigura da se potencijalnim ugovarateljima osiguranja, za vrijeme prodajnih razgovora, ravnopravno i bez iznimke, pružaju informacije o svim ugovorima o osiguranju svih društva za osiguranje u čije ime i za čiji račun obavlja poslove distribucije osiguranja, u skladu s čl. 430. st. 1. i 3. Zakona o osiguranju; osigura da se potencijalnim ugovarateljima osiguranja, prije sklapanja ugovora o osiguranju pa i na prvom sastanku sa potencijalnim ugovarateljem osiguranja, prilikom predlaganja sklapanja ugovora o osiguranju ili obavljanja drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju, ako je ugovaratelj osiguranja iskazao jasnu i nedvojbenu namjeru za sklapanjem ugovora o osiguranju, pravovremeno i bez iznimke, predaje cjelokupna predugovorna dokumentacija i daju sve informacije koje će sadržajno, kao i glede načina davanja istih, biti u potpunosti u skladu s obvezama propisanim čl. 380. st. 1., 5. i 6. u vezi s čl. 406. st. 1. i čl. 436. f st. 1. Zakona o osiguranju odnosno u skladu s čl. 431. st. 1. te čl. 432. st. 1. i 4., a u vezi čl. 436. st. 1.-6. Zakona o osiguranju, kao i čl. 926. st. 3. u vezi s čl. 295. st. 5. Zakona o obveznim odnosima u vezi s čl. 406. st. 1. i čl. 399. st. 1. toč. 1. i 5. Zakona o osiguranju; u dijelu provođenje testova prikladnosti u vezi s distribucijom proizvoda u kojoj se ne pruža savjetovanje, osigura postupanje u skladu s čl. 436. g. st. 3. Zakona o osiguranju prije sklapanja ugovora o osiguranju pa i na prvom sastanku sa potencijalnim ugovarateljem osiguranja, prilikom predlaganja sklapanja ugovora o osiguranju ili obavljanja drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju, ako je ugovaratelj osiguranja iskazao jasnu i nedvojbenu namjeru za sklapanjem ugovora o osiguranju; te u odnosu na vrstu osiguranja 02. zdravstveno osiguranje, osigura da se potencijalnim ugovarateljima osiguranja prije sklapanja ugovora o osiguranju pa već i na prvom sastanku sa potencijalnim ugovarateljem osiguranja, prilikom predlaganja sklapanja ugovora o osiguranju ili savjetovanja o ugovorima o osiguranju ili obavljanja drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju, ako je ugovaratelj osiguranja iskazao jasnu i nedvojbenu namjeru za sklapanjem ugovora o osiguranju, pravovremeno i bez iznimke, predaje cjelokupna predugovorna dokumentacija i daju sve informacije koje će sadržajno, kao i glede načina davanja istih, biti u potpunosti u skladu s obvezama propisanim čl. 380. st. 1. i 2. u vezi s čl. 406. st. 1., čl. 431. st. 1., čl. 432. st. 1. i 4., čl. 433. st. 1., 6., 7. i 10. te čl. 436. st. 1.-6. Zakona o osiguranju te čl. 926. st. 3. u vezi s čl. 295. st. 5. Zakona o obveznim odnosima u vezi s čl. 406. st. 1. i čl. 399. st. 1. toč. 1. i 5. Zakona o osiguranju
 11. Odluka o usklađenju sa Smjernicama EBA-e i ESMA-e za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija (EBA/GL/202106 i ESMA 35-36-2319)