Vizija, misija i temeljne vrijednosti

Vizija

Suvremenom regulacijom i proaktivnim nadzorom podržavati održivi razvoj financijskog sustava doprinoseći pritom gospodarskom razvoju Republike Hrvatske i zaštiti korisnika financijskih usluga.

Misija

Naša je misija osigurati pogodno okruženje za stabilan financijski sustav te graditi povjerenje među sudionicima financijskog tržišta. Svoju javnu ulogu ostvarujemo dosljednom i transparentnom regulacijom i nadzorom poslovanja pružatelja financijskih usluga u skladu s najboljim praksama i međunarodnim regulatornim standardima. Ujedno potičemo jačanje svijesti o koristima i rizicima koji su povezani s različitim vrstama financijskih usluga vodeći računa o zaštiti interesa korisnika financijskih usluga.

Temeljne vrijednosti

Naše temeljne vrijednosti su:

  • neovisno, nepristrano i dosljedno postupanje
  • visoki profesionalni standardi
  • odgovornost
  • timski rad, suradnja i kultura partnerstva
  • proaktivnost i prilagodljivost
  • usmjerenost rezultatu uz optimalno korištenje resursa.